2% z vašich daní

2% z vašich daní

Milí priatelia,

Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej a fyzickej osoby. V praxi to znamená, že dve percentá z vašich daní odvedených z príjmu za rok 2022, darujete našej spoločnosti Horský film Poprad, n.f. Splnili sme stanovené podmienky, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o tento, pre nás dôležitý, zdroj financií.

Ďakujeme Vám za finančnú i ďalšiu všestrannú podporu v minulom roku.

Identifikačné údaje:
Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO: 31949517
Právna forma: neinvestičný fond

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie – na rok 2023 – PDF
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

c) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online)
    alebo
b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti(príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)