porota


Alek Lwow

Liezť začal v roku 1970 a v roku 1994 založil prvý poľský horolezecký časopis „Góry i Alpinizm“, ktorého redaktorom a vydavateľom je dodnes. Takisto vydal dve životopisné knihy a príručku „Lezecké laná“. V roku 1974 sa stal majstrom Poľska v lezení na rýchlosť a počas svojho života absolvoval mnoho expedícií a výstupov, medzi nimi Tatry, Alpy, Kaukaz, Himaláje, Karakoram a mnoho ďalších.

He started climbing in 1970 and in 1994 he founded the very first Polish climbing magazine “Góry i Alpinizm”, he’s remained its editor and publisher until today. He’s also the author of two biographies and a handbook “Climbing ropes”. In 1974 he became the Polish champion in speed climbing and during his life, he’s completed many expeditions and ascents, including Tatras, Alps, Caucasus, Himalayas, Karakoram and many others.


Tomáš Hulík

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor environmentalistika. Zúčastnil sa mnohých vedeckých a fotografických expedícií na ruskom Ďalekom východe, na ostrove Sachalin, na Borneu, v Malajzii, v JužnejKórei, Indonézii, Mongolsku a Keni. Prednášal na svetových zoologických kongresoch. Ako kameraman, režisér a producent pracuje vo vlastnejprodukčnej spoločnosti ARTpoint. Jeho veľkým koníčkom je súčasné umenie a cestovanie za fotografovaním. Vo filmárskej a fotografickej tvorbe sa venuje prevažne prírode a živočíšnej ríši. Intenzívne sa angažuje v aktivitách na ochranu prírody pre budúce generácie.

A graduate of the Faculty of Natural Sciences at Comenius University’s Environmental Department in Bratislava, he has participated in scientific and photographic expeditions to the Russian Far East, Sakhalin, Borneo, Malaysia, South Korea, Indonesia, Mongolia and Kenya. He has been a speaker at international congresses on zoology. He works as a cameraman, director and producer in the ARTpoint production company which he owns. Contemporary fine art and travelling for photography are his great passions. His film and photography works focus mostly on nature and the animal world. He has gotten thoroughly involved in the conservation of nature for future generations.