1. ročník 1993

1. ročník 1993

I. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV
I. INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS

Poprad 13.-17. október 1993

Hostia a osobnosti festivalu

Antonio Conte – čestný prezident festivalu (Taliansko)
Juraj Jakubisko – čestný hosť (Slovensko)
Kurt Diemberger – čestný hosť (Rakúsko)

Porota

JUDr. Vladimír Ondruš – predseda poroty (Slovensko)
Claude Rémy – člen poroty (Švajciarsko)
Mireille Chiocca – člen poroty (Francúzsko)
Dušan Trančík – člen poroty (Slovensko)
Aldo Audisio – člen poroty (Taliansko)

Výsledky súťaže

GRAND PRIX:
Od morskej hladiny k vrcholu Everestu

Päť cien festivalu:
Totem, Dutý strom, Modrá Patagónia, Zbrane na oblohe, Poznať svoje športové limity

Cena MOV:
Životná vášeň