Jakub Zipser

Jakub Zipser

V roku 2011 absolvoval štúdium estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenskéhov Bratislave so zameraním na vizuálne umenia a film. Po štúdiách pracoval striedavo na Slovensku, vo Švajčiarsku a kanadskom Vancouvri. V súčasnosti pôsobí v Asociácii slovenských filmových klubov (ASFK) na pozícii manažéra pre program, kde má na starosti komunikáciu s vedúcimi kín a dramaturgmi filmových klubov pri nasadzovaní filmov do ich programu, logistiku a distribúciu filmových kópií. V rámci aktivít ASFK je súčasťou realizačného tímu Medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST a najväčšej putovnej filmovej prehliadky na Slovensku – PROJEKT 100.


Jakub studied aesthetics, specialising in visual art and film at Comenius University in Bratislava. After graduating in 2011, he held various jobs in Slovakia, Switzerland and Vancouver, Canada. Today, he works for the Association of Slovakia’s Film Clubs (ASFC) as a programme manager responsible for communication with cinema managers and film clubs dramaturges in the selection of films, logistics and distribution of copies. In the framework of the ASFC’s activities, Jakub is member of executive teams of the International Film Festival FEBIOFEST and Slovakia’s most extensive travelling film show – PROJEKT 100.