Expedícia Vysoké Tatry 1955

Expedícia Vysoké Tatry 1955

13.10. 2016 – štvrtok 18:00 prezentácia spojená s projekciou súťažných filmov Blok 5

Prezentácia novej knihy

Prvý kolektívny prechod hlavného hrebeňa Vysokých Tatier v zimnom období roku 1955 zorganizovali slovenskí horolezci pod vedením Arna Puškáša. Naplnili tak jeden zo svojich horolezeckých snov a zároveň cielene spopularizovali v tom čase nie veľmi pochopený šport – horolezectvo. Úspešný prechod, vykonaný expedičným spôsobom, bol pre našich horolezcov aj vstupenkou do svetových veľhôr. Spomedzi aktérov legendárneho prechodu žijú už len štyria.

Ivan Kluvánek, pôvodom zo Stupavy, bol v rokoch 1954 – 1956 členom slovenského výberového a československého reprezentačného družstva. Neskôr bol horolezeckým cvičiteľom a trénerom. Pracoval ako technik vo výskumnom ústave a v súčasnosti ako najstarší žijúci účastník prechodu pôsobí v Bratislave.

Ivan Lehotský bol v rokoch 1951 – 1959 reprezentantom ČSR v horolezectve. Na svojom horolezeckom konte má vyše 400 výstupov vo Vysokých Tatrách. Zručnosti a skúsenosti, získané v horách, využíval aj v profesii geológa. Ako expert – geológ pôsobil aj v krajinách Ázie a Afriky. Od roku 1994 je majiteľom a sprievodcom cestovnej kancelárie, ktorá sa zameriava na horské destinácie. Turistov sprevádza aj v súčasnosti. Žije v Bratislave.

Juraj Šuna, člen československého reprezentačného družstva v rokoch 1951 – 1955, sa zúčastnil mnohých prvovýstupov a prvých zimných priestupov. V čase tatranského hrebeňového prechodu bol študentom vysokej školy. Od roku 1952 pôsobil v dobrovoľnom zbore Horskej služby, neskôr sa stal horským vodcom. Pracoval na Správe TANAP-u. Žije v Starej Lesnej.

Ivan Urbanovič horolezectvu „prepadol“ (spolu s Ivanom Gálfym) ešte ako žiak Školy práce vo Svite. Absolvoval mnoho letných i zimných prvovýstupov. Má oprávnenie horolezeckého cvičiteľa, cvičiteľa Horskej služby a horského vodcu. V roku 1965 sa zúčastnil prvej záchrannej akcie za pomoci vrtuľníka v Tatrách. Od roku 1970 bol tajomníkom Horskej služby pre Slovensko. Dodnes sa intenzívne venuje fotografovaniu, vydáva pohľadnice a kalendáre. Žije v Novej Lesnej.

Nová kniha z vydavateľstva I&B Expedícia Vysoké Tatry 1955 dokumentuje prechod prostredníctvom brilantných čiernobielych fotografií Vladimíra Koštiala  a textov Ivana Bohuša ml. Autor venoval pozornosť zámeru, taktike prechodu, výstroju, ale aj ďalším životným osudom dvadsiatich šiestich účastníkov prechodu.


Expedition High Tatras 1955

Book promotion

The first collective traverse of the main ridge of the High Tatras was organised in the winter of 1955 by Slovak climbers led by Arno Puškáš. Fulfilling one of their climbing dreams they also made popular a discipline that was unappreciated at the time – mountaineering. The successful traverse made in expedition-style opened a door to the world’s big mountains for the Czech and Slovak mountaineers. Only four of the participants of the legendary traverse are still amongst us today.

Ivan Kluvánek from Stupava was member of the Slovak elite and Czechoslovak national teams between 1954 and 1956. He was a climbing instructor and later a trainer. He worked as a technician in a research institute. The oldest living participant of the traverse lives today in Slovakia’s capital Bratislava.

Ivan Lehotský was member of the Czechoslovak national climbing team between 1951 and 1959. He has made over 400 ascents in the High Tatras. He made use of his skills and experience acquired through climbing whilst working as a geologist. His professional expertise in the field took him to various countries in Asia and Africa. Since 1994 he has been a guide for a travel agency specialising in mountain destinations, which he owns. He is still an active travel guide and lives in Bratislava.

Juraj Šuna, member of the Czechoslovak national climbing team between 1951 and 1955, participated in numerous first ascents and first winter ascents. He was a university student at the time of the traverse. Member of the voluntary mountain rescue team from 1952, he later became a mountain guide. He worked for the Tatras National Park Administration and lives in Stará Lesná, the High Tatras.

Ivan Urbanovič became addicted to climbing (together with Ivan Gálfy) when he was only in primary school. He made a number of summer and winter first ascents. He is a licensed climbing instructor, mountain rescue instructor and mountain guide. In 1965 he participated in the historic first rescue operation with a helicopter in the Tatras. He was Secretary of the Mountain Rescue Slovakia. Still an active photographer, he publishes postcards and calendars. He lives in Nová Lesná, the High Tatras.

A new book from I&B publishing house called Expedition High Tatras 1955 documents the traverse through excellent black-and-white photographs by Vladimír Koštial and texts by Ivan Bohuš jr. The author focused on the goal and the tactics of the traverse, the equipment and the life stories of the twenty-six participants.