Patagónsky sen

Patagónsky sen

12.10. 2016 – streda 21:00 prezentácia spojená s projekciou súťažných filmov Blok 2

Slováci Ján Smoleň a Michal Sabovčík si splnili patagónsky sen. V januári roku 2015 vyliezli spolu so Stanom Filkorom na Poincenot a legendárne Cerro Torre. Presne o rok na to sa im podarilo vyliezť aj na tretiu patagónsku dominantu, Cerro Fitz Roy, cestou Franco – Argentina. Týmto skompletizovali trilógiu najznámejších patagónskych vrcholov. Im to však nestačilo a ako čerešničku na torte spravili prvovýstup na Cerro Fitz Roy. Nová slovenská cesta s názvom Asado vedie systémom špár, má 13 dĺžok (605 metrov nového lezenia). Jej obtiažnosť je M8, 7a+, C2. Prvé štyri dĺžky pokrýval ľad, a tak ich liezli so „zbraňami“., v ďalších dĺžkach ich čakali špáry – od prstových po širočiny. Cestu vyliezli alpským štýlom a bivakovali po ôsmich dĺžkach na malej polici. Druhý bivak si spravili  na vrchole po štyridsiatich  hodinách od nástupu. Asado je logickou líniou v peknej skale.

Ján Smoleň (35) sa narodil v Dolnom Kubíne, kde vyrastal, študoval a začal liezť. Svoju prvú skalnú cestu (Trojka 3-) vyliezol sólo bez lana ako pätnásťročný na Tupej Skale. Skutočné lezenie sa však pre neho začalo až o niekoľko rokov neskôr. V roku 2002 vyrazili s kamarátmi na mesiac za lezením do Španielska. Vrátil sa domov až po piatich mesiacoch a jeho pohľad na život sa definitívne zmenil. Svoju dušu upísal dobrodružstvu a vertikálam! Na konte má mnoho vážnych výstupov napríklad v Grónsku, Egypte, alebo Venezuele.

Michal Sabovčík (29) je rodák  zo Spišskej Novej Vsi, kde aj žije. S lezením začal ako 14-ročný na Tomášovskom výhľade. Má vášeň pre dobrodružstvo v horách, vo vzduchu, na vode, v jaskyniach, na bicykli či na lyžiach…Okrem množstva vážnych výstupov a prvovýstupov v Tatrách a Alpách liezol aj v Pamíri, ruskej Sibíri, na konte má alpskú trilógiu najväčších severných stien, liezol na pakistanské Great Trango, prešiel hrebeň Tatier a ako prvý Slovák stál spolu s kamarátmi na vrchole Cerro Torre. Za tieto výstupy získalniekoľko ocenení.


Patagonian Dream

Two Slovaks Ján Smoleň and Michal Sabovčík fulfilled their “Patagonian dream” in January 2015 when they climbed the legendary Cerro Torre and Poincenot with Stano Filkor. Exactly one year later, they climbed another Patagonian landmark Cerro Fitz Roy via the Franco-Argentina route thus completing the trilogy of the most famous peaks of Patagonia. However, this was not enough for them and their icing on the cake was the first ascent on Cerro Fitz Roy.

The new Slovak route “Asado” leads along a structure of cracks and is 13 pitches long (605m of new climbing). The route is graded M8, 7a+, C2. The first four pitches were icy so they used ice gear; all the other pitches were cracks ranging from finger jams to off-widths. They made the ascent in Alpine style, setting their first bivouac on a small ledge after 8 pitches. Their second bivouac was on the summit 40 hours after they started climbing. “Asado” is a logical line in nice rock…

Ján Smoleň (35) was born in Dolný Kubín, a town where he grew up, studied and started to climb. He completed his first rock climb (Trojka 3-) solo at the age of 15. However, his true climbing achievement came a couple of years later. In 2002 he set off for a month’s climbing in Spain with a bunch of friends. He returned after five months with his vision of life totally revised. He signed up to adventure and the vertical world! He has a number of significant ascents to his name in Greenland, Egypt and Venezuela.

Michal Sabovčík (29) was born and lives in Spišská Nová Ves. He started to climb when he was 14. He has a passion for adventure in the mountains, in the air, on water, in caves, on a bike or on skis… Besides a great number of significant ascents and first ascents in the Tatra Mountains and in the Alps, he has also climbed in the Pamirs and in Russian Siberia. He accomplished the trilogy of the greatest Northern Faces in the Alps, he has climbed the Great Trango in Pakistan, made a traverse of the Tatras and he and his friends were the first Slovaks to stand on the summit of Cerro Torre. Michal has received several awards for his climbs.