Martin Kaňuch

Martin Kaňuch

 

Martin Kaňuch / Slovensko

pracuje na edičnom oddelení Slovenského filmového ústavu. Je šéfredaktorom časopisu Kino-Ikon. Spoluzostavuje medzinárodnú súťaž krátkych filmov na Art Film Feste v Trenčíne/Trenčianskych Tepliciach, programovo sa podieľa na rôznych českých a slovenských filmových prehliadkach (LFŠ Uherské Hradiště, LFŠ 4 živly Banská Štiavnica, Febiofest).

 

Martin Kaňuch /Slovakia

works within the Editorial department of the Slovak Film Institute. He is editor-in-chief of the Kino-Ikon journal for film studies, appears among the pre-selectors for the international short films competition at Art Film Fest (Trencin/Trencianske Teplice, Slovakia), and is programming consultant for various Czech and Slovak film festivals (The Summer Film School Uherské Hradište, The Summer Film Seminar 4 Elements Banská Štiavnica, Febiofest Slovakia).