výsledky – results

výsledky – results

XX. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad
20th International Festival of the Mountain Films, Poprad

Porota v zložení: predseda – Aldo Audisio (Taliansko) a členovia – Stanislav Holec (Česká republika), Martin Kaňuch (Slovenská republika) si od 10. do 13. októbra 2012 prezrela 46 súťažných filmov z 15 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The International Jury, composed of chairperson – Aldo Audisio (Italy), the members – Stanislav Holec (Czech Republic), Martin Kaňuch (Slovakia) evaluated 46 competitive films from 15 countries from the 10th till 13th of October 2012. The Jury decided to award the below listed films:

Grand Prix

Deklaracja nieśmiertelnośći
Deklarácia nesmrteľnosti / The Declaration of Immortality

Réžia / Director: Marcin Koszalka Poľsko / Poland, 2010

Za originálne spracovanie základných ľudských otázok v príbehu jedného z významných poľských lezcov.
For the originality of the story about basic human questions presented throug the life of a top Polish climber.

Cena poroty
The Prize of the Jury

Priepasť Gouffre Berger / Gouffre Berger

Réžia / Director: Guillaume Broust Francúzsko / France, 2011

Za zobrazenie kontrastu a kontinuity v minulom i súčasnom prieskume jaskyne Gouffre Berger.
For showing contrast and continuity among new and old scenes of exploration at Gouffree Berger’s cave.

Cena za umeleckú myšlienku
Prize for Artistical Idea

Verticalmente démodé / Vertikálne staromódna / Vertically old Fashioned

Réžia / Director: Davide Carrari Taliansko / Italy, 2012

Za umelecké zobrazenie myšlienky osobného príbehu so silným emocionálnym nábojom.
For its artistic depiction of an idea of personal history with strong emotional impact.

Cena za sfilmovanie histórie hôr
Prize for Mountain History Filming

Príbehy tatranských štítov / Tales of the Tatra Mountains Peaks

Réžia / Director: Pavol Barabáš Slovensko / Slovakia, 2012

Za pôsobivé panorámy Tatier a pohľady do histórie regiónu v stredoeurópskom kontexte.
For its impressive images of theTatra Mountain’s panorama and the surrounding views of the region within the context of central European history.

Cena za osobný výkon
Prize for Personal Achievement

Príbeh Felixa Baumgartnera / The Felix Baumgartner Story

Réžia / Director: Gerald Salmina Rakúsko / Austria, 2010

Za presvedčivý portrét jedného z najvýznamnejších base jumperov súčasnosti.
For its realistic portrait of one of todays most important base jumpers.

Cena za expedičný a dobrodružný film
Prize for the Film about Expedition and Adventure

Padajúci anjeli / Falling Angels

Réžia / Director: Anna Isabel Dao Venezuela / Venezuela, 2009

Za neformálne zobrazenie dobrodružstva žien zvýraznené podmanivou hudbou.
For informal depiction of girls adventures with impressive music.

Poprad, 13. 10. 2012