Radek Jaroš

Radek Jaroš

Radek Jaroš / Česká republika

Horolezec, fotograf, kameraman a autor kníh o horách. Bez použitia kyslíkových prístrojov vystúpil na vrcholy trinástich osemtisícových himalájskych velikánov. Na svete je doposiaľ len štrnásť ľudí, ktorí bez umelého kyslíka stáli na všetkých štrnástich osemtisícovkách. Jarošovi chýba teda už len vrchol poslednej – K2. O ten sa pokúšal štyrikrát. Lezie zásadne bez podpory výškových nosičov a umelého kyslíka. V malom tíme, niekedy aj sólo. Zorganizoval aj niekoľko expedícií na Ťan Šan, Pamír a do pohoria Kordiller, do Himalájí, ale aj do Afriky. Je dvojnásobným držiteľom ocenenia za Výstup roka ČHS, opakovane ho ocenil časopis Lidé a hory, cenou za Výstup roka ho viackrát poctil rakúsky horolezecký zväz OEAV.

V roku 2008 ako jediný na svete dokázal vystúpiť v jarnom období na dve osemtisícovky – Dhaulagiri a Makalu. Zároveň ho ocenil Český olympijský výbor cenou Fair Play za záchranu troch ľudských životov. V roku 2010 stál na Gasherbrume II a následne na Gasherbrume I. Medzi oboma výstupmi uplynulo len desať dní. Bol vedúcim expedície na Cho Oyu, počas ktorej s majstrom sveta v behu na lyžiach Martinom Koukalom dosiahli vrchol. V rovnakom roku sa štvorčlennému družstvu ako prvým Čechom v histórii podaril výstup alpským štýlom na Shisha Pangmu nebezpečnou južnou stenou.

Radek Jaroš bol aj „športovým náčelníkom“ a viedol vrcholové družstvo Expedície Altaj – Cimrman, ktorá dosiahla bezmenný vrchol a pomenovalo ho po „Najväčšom Čechovi“ –Járovi Cimrmanovi. Postupom času začal Radek na expedíciách fotiť a filmovať. Výsledkom sú každoročné kalendáre z expedícií, výstavy fotografií, filmové dokumenty z expedícií vyrobené v koprodukcii s Českou televíziou i ďalšie filmy, ocenené na festivaloch. Je autorom kníh Dobývání nebe, Hory shora a Hory, má panenko.

Podieľa sa aj na testovaní fotografickej a filmovej techniky v extrémnych podmienkach.

Radek Jaroš / Czech Republic

The Czech mountaineer, photographer, cameraman and author of the books with mountain theme. He summited thirteen  8000ers in Himalayas without oxygen support. There are only fourteen people in the world who reached the summit of all fourteen  8000ers without oxygen support. Radek has had four unsuccessful attempts to climb K2, which is the last one on his list of 8000ers. Climbing entirely without support of sherpas and oxygen, in a small team or even solo, that’s his principle. He’s organized numerous expeditions in Tan-San, Pamir, Cordilleras, Himalayas and Africa. He was awarded The Ascent of the Year by the Czech Mountaineering Association twice,  repeatedly awarded by the journal Lide a hory (People and Mountains), and he is also several times award holder for the ascent of the year by the Austrian Mountaineering Association.

In spring 2008, he succeeded in ascending two 8000ers – Dhaulagiri and Makalu – as the only mountaineer in the world. At the same time he was awarded a Fair Play Prize by the Czech Olympic Committee for saving three human lives. In 2010 he stood on top of Gasherbrum II and in ten days summited also Gasherbrum I. As the expedition leader he reached the summit of Cho Oyu together with Martin Koukal – the world champion cross country skier. In the same year, four members of the Czech team succeeded in climbing the dangerous south face of Shisha Pangma in alpine style as the first Czech people in the history.

Jarek Jaroš was also an “athletic supervisor” who led the expedition Altaj – Cimrman to reach the top of the nameless peak. They named it after “the biggest Czech”- Jara Cimrman. Over time Radek also started focusing on taking pictures and filming during his expeditions. As a result there are annual calendars from his expeditions, exhibitions of his photographs, documents made in coproduction with the Czech TV as well as the other films awarded at the festivals. He is the author of the books: Dobývání nebe (Reaching the Sky), Hory shora a Hory (Mountains from Above and Mountains), Má panenko.

He also participates in testing photographic and film technologies in extreme conditions.