Pavol Pekarčík

Pavol Pekarčík

Pavol Pekarčík / Slovensko

Narodil sa pod Tatrami, v Spišskej Sobote (časť Popradu), po krátkej kariére nosiča na Téryho chate  (1987 – 1992) a asistenta kamery nastupuje do slobodného povolania, v ktorom zotrval dodnes. Absolvoval katedru Dokumentárnej réžie na FTF VŠMU v Bratislave. Spolu s Ivanom Ostrochovským nakrútil filmy Menšie zlo (2004), Vietor (2004), Karakorum (2005), Uli Blaho (2008) a Zamatoví teroristi (2013). Pracoval ako strihač a kameraman na filme Ivana Ostrochovského Ilja (2010), pomocný režisér na filme Martina Šulíka Cigán (2011) a koproducent, vedúci výroby a pomocný režisér filmu Ivety Grófovej Až do mesta Aš (2012).

Jeho filmy bodovali aj na rôznych festivaloch, spomeňme aspoň Čestné uznanie z MFHF Poprad za film Traja králi (2000), Cena V4 z Medzinárodného festivalu Hory a mesto za film Karakoram (2006), Cena divákov MFHF Teplice nad Metují a Cena divákov MFHF Poprad za film Uli Biaho (2007) a Cena kritikov MFHF Karlove Vary za film Zamatoví teroristi (2013).

Pavol Pekarčík / Slovakia

He was born in Spišská Sobota (part of Poprad), in Tatra region. After a short sherpa career at Teryho hut (1987-1992) and a camera assistant, he’s started his freelance bussines. He graduated at the College of Performing Arts at the Department of documentary filmmaking in Bratislava. Together with Ivan Ostrochovský they made movies Menšie zlo (Less Evil) (2004), Vietor(Wind) (2004), Karakorum (2005), Uli Blaho (2008) and Zamatoví teroristi(Velvet terorists) (2013). He was the editor and the cameraman of the movie Ilja (2010) by Ivan Ostrochovsky, the assistant director of the movie Cigan(Gipsy) (2011) by Martin Šulík, the coproducer and the assistent director of the movie Až do mesta Aš (All the way to Aš) (2012) by Iveta Grófová.

His films won numerous awards at the festivals, like honorable mention for the film Traja králi (2000) at the IFMF in Poprad, V4 prize for the film Karakoram (2006) at the Internationl Festival Hory a mesto, Audience Award at IFMF in Teplice nad Metují, Audience Award for the film Uli Biaho (2007) at IFMF in Poprad and Critics‘ Choice Award for the film Zamatoví teroristi (2013) in Karlove Vary.