Štěpán Rusňák

Štěpán Rusňák

Štěpán Rusňák / Česká republika

Narodil sa v roku 1978 v Novom Meste na Morave. Vyštudoval biológiu na Karlovej univerzite v Prahe, precestoval 80 krajín všetkých kontinentov. Pracuje ako konzultant cestovného ruchu. Momentálne pôsobí vo funkcii riaditeľa Pražskej paroplavebnej spoločnosti. Venuje sa tiež genealógii, fotografovaniu a dokumentaristike.

Štěpán Rusňák/ Czech republic

He was born in Nove Mesto na Morave in 1978, graduated in biology at the Charles University in Prague. He’s travelled in 80 different countries on all continents,  works as a consultant of tourism. Nowadays, he is the director of the Steamship company in Prague, interested also in genealogy, photography and documentaries.