Barbara Jendrzejczyk

Barbara Jendrzejczyk

V médiách začala pracovať v roku 2006 a od roku 2013 je spojená s katovickou redakciou poľskej televízie.  Je autorkou viac ako stovky spoločenských a publicistických relácií. Za svoju prácu získala viacero ocenení v národných novinárskych súťažiach. Je autorkou cyklu relácií Naše Beskydy a reportérkou programu, ktorý pomáha nezvestným osobám a ich rodinám. Pripravuje publicistické relácie pre poľskú televíziu Poland In, vysielajúcu v anglickom jazyku. Je absolventkou Fakulty filmovej a televíznej tvorby a kulturológie na Sliezskej univerzite v Katoviciach. Vedie vlastnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá produkciou, reklamou a propagáciou v širšom zmysle slova. Píše texty, články, robí filmy, noviny, brožúry, fotí a vytvára grafiku. Jej vášňou je tanec, fotografovanie a cestovanie.


She started working in the media industry in 2006 and has been cooperating with the regional branch of the Polish Television in Katowice since 2013. Author of over 100 social and interventional TV documentaries broadcasts. She has received many awards in national reporting competitions. Author of a cycle of programmes about the Polish Beskidy mountains and reporter of the programme helping missing persons and their families. She makes features for the English site of the Polish Television called Poland In. Graduate of the Film and TV Production Faculty and Culture Studies at the University of Silesia, she runs her own business doing various productions and advertisements. She writes texts and articles, edits footage, newspapers and folders, makes pictures and creates graphics. Her passions are dancing, photography and travelling.