KINO / CINEMA TATRAN POPRAD

KINO / CINEMA TATRAN POPRAD

PROGRAM XXVI. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU HORSKÝCH FILMOV V POPRADE

PROGRAMME OF THE 26th INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS IN POPRAD

 Kino Tatran Poprad  / Cinema Tatran Poprad


12. 10. 2018– piatok / October 12, 2018 – Friday

 

18.30 Projekcia súťažných filmov  BLOK 7 / Screening of Competition Films – Part 7

 V stopách prvojazdcov / In the Tracks of the First, r.: M. Mayr, AT, 46ˈ

Rakúski freerideri v najstrmších alpských svahoch vzdávajú hold odvážnym predchodcom.
Austrian freerides in the steepest Alpine slopes saluting their courageous predecessors.

Vo svite hviezd / In the Starlight, r.: M. Le Lay, FR, 52ˈ

Fotograf čaká v najtemnejšej noci na nebeské divadlo v Skalnatých horách, v numíbijskej púšti, aj uprostred grónskych ľadovcov.
Photographer waiting for a celestial performance in the darkest night of The Rocky Mountains, Namibian desert, and even in the middle of Greenland glaciers.

Perzia / Persia, r.: R. Vrlák, SK, 22ˈ

Najkrajšie línie severných stien iránskych hôr na očami slovenských skialpinistov.
The most beautiful lines of Iranian mountains’ northern faces through the eyes of a Slovakian skialpinists.

 

21.30 Projekcia súťažných filmov  BLOK 8 / Screening of Competition Films – Part 8

Lezenie na pieskovcoch – osemdesiate roky / Sandstone Climbing – the Eighties, r.: K. Vlček, CZ, 42ˈ

Horolezectvo na českých pieskovcových skalách očami Karla Vlčka v časoch, keď sa liezlo bez lana a dokonca v papučiach.
Climbing in the Czech sandstones as told by Karel Vlček, in times when climbing without a rope, or even wearing slippers, was normal.

Morská hora / The Sea Mountain, r.: R.  Duarte, I. Yure, BR, 28ˈ

Bádanie na ostrove Trindade, záhadnom a očarujúcom mieste v južnom Atlantiku.
Research on Trindade, a mystical and enchanting island of South Atlantic.

Nikdy neprísť do cieľa / Never Arrive, Ever, r.: Bartosz Lisek, PL, 60ˈ

Moderný nomád už 20 rokov brázdi svet na bicykli.
For 20 years, the modern nomad has been travelling the world on his bike.


13. 10. 2018 – sobota / October 13, 2018 – Saturday

 

18.30 Projekcia súťažných filmov  BLOK 10 / Screening of Competition Films – Part 10

Kombo Nórsko / Combo Norway, r.: J. Cologne, FR, 10ˈ

Ostrovy severného Nórska, prvotriedne skialpové miesta a okolité fjordy s príležitosťami na vodné športy.
The islands of the North Norway, first-class ski mountaineering locations, and surrounding fjords offering water sports opportunities.

Horolezec Bonington / Bonington Mountaineer, r.: B. Hall, K. Partridge, UK, 80ˈ

Filmový portrét jedného z najznámejších horolezcov sveta.
Film portrait of one of the most well-known mountain climbers of the world.

Uruca II – Bugaboos edícia / Uruca II – Bugaboos Edition, r.: E. Grigorovski, CA, 8ˈ

Uprostred ľadovcov, ďaleko od civilizácie, čelí dvojica lezcov výzvam alpského lezenia.
In the middle of glaciers, far from civilizations, two climbers are taking the challenges of alpine climbing.

Zápisky zo steny / Notes from the Wall, r.: S. Vanhee, G. Lion, BE, 34ˈ

Belgickí lezci a ich voľné prelezenie jednej z najťažších ciest v Patagónii.
Belgian climbers and their free climb of one of the most difficult Patagonian routes.

 

21.30 Projekcia súťažných filmov  BLOK 12 / Screening of Competition Films – Part 12

Mont Aiguille, moja láska / Mont Aiguille My Love, r.: L. Crestan, FR, 26ˈ

Hora s povesťou nedostupnej zláka štvoricu lezcov na výstup severozápadnou stenou.
Four climbers lured to a mountain with a reputation of being inaccessible.

Stopa v snehu – Grécko / A Line in the Snow – Greece, r.: B. Tibbetts, UK, 9ˈ

Zvláštna destinácia na lyžovačku, ale keď v Alpách niet snehu…
A strange skiing destination, but when there’s no snow in the Alps…

Boží prst / Finger of  God, r.: Y. Estienne, FR, 52ˈ

Prečo dosahujeme vrcholy? Prečo lezieme? Otázky medzi nebom a zemou.
Why do we reach for the peaks? Why do we climb? Questions between the sky and the earth.

Od palice k vrtu / From Cudgel to Drill, r.: J. Šimanek, CZ 31ˈ

Najväčšia legenda českého lezenia Petr „Špek“ Slanina vysvetľuje tvorbu prvovýstupov na pieskoch.
Petr “Špek“ Slanina, the biggest legend of Czech climbing, explaining the creation of new climbing routes in the sandstone.
 


14. 10. 2018 – nedeľa / October 14, 2018 – Sunday

 

17.30 Projekcia ocenených filmov / Screening of Award-Winning Films