Pozvánka na na XXIII. Medzinárodný festival horských filmov

Pozvánka na na XXIII. Medzinárodný festival horských filmov

Pozývame Vás na XXIII. Medzinárodný festival horských filmov v Poprade, ktorý sa bude konať 14. – 18. 10. 2015. Súťažná prehliadka 54 filmov začína v stredu 14. 10. 2015 po oficiálnom otvorení festivalu. Premietať sa bude na Mestskom úrade v Poprade (v kongresovej hale, tzv. kino Gerlach), ktoré je naším základným táborom už od vzniku festivalu. Súťažné bloky filmov sú premietané počas celého dňa. Niektoré filmy budú premietané aj v Dome kultúry v Poprade, v Kežmarku (kino Iskra) a v Spišskej Novej Vsi (kino Mier). Trojčlenná medzinárodná porota (Jakub Zipster, Kryzstof Kokoryn, Eberhard Jurgalski) sa bude až do soboty rozhodovať o cene Grand Prix za najlepší film a ostatných oceneniach. Hostia festivalu Bob Shelfhout a Sandy Allan sa predstavia so svojimi prednáškami počas večerných premietaní filmov. Okrem filmov budeme mať možnosť pozrieť si výstavu fotografií Vlada Šifru s názvom „ Krajiny vo mne“ (MsÚ Poprad), Petra Hámora „Okamihy“ a Luciana Očkovského „Neznáme Grónsko“ (nákupné stredisko MAX). Všetky tri výstavu budú prebiehať počas celého festivalu. V rámci festivalu organizujeme Slovenský pohár v športovom lezení – boulderingu, pre športových lezcov. Konať sa bude na Námestí Sv. Egídia v sobotu 17. 10. 2015. Festival končí 18.10. 2015 s oficiálnym vyhlásením výsledkov filmovej súťaže a premietaním víťazných filmov.Rezervácia vstupeniek začína 1. 10. 2015, na telefónnom čísle 0911 315 909. Predaj vstupeniek v budove MsÚ Poprad, od 14. 10. 2015.

Informácie ohľadom festivalového programu nájdete na:
www.mfhf.sk
www.facebook.com/mfhf.sk
horskyfilm@slovanet.sk

Darujte 2% z vašich daní

Darujte 2% z vašich daní

 

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2015 s podielom z dane z príjmov za minulý rok. Pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 2015 uveďte, že 2% z daní z príjmov PO a FO za účtovný rok 2014 poskytnete neinvestičnému fondu Horský film Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad (IČO: 31949517).

Ďakujeme Vám za podporu a tešíme sa na stretnutie v Poprade na XXIII. Medzinárodnom festivale horských filmov 14. – 18. 10. 2015.

Mária Hámorová

riaditeľka festivalu

 

2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
 1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia RTF) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (word) (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU + Stanovisko finančnej správy)
 2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (editovateľné PDF)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (editovateľné PDF)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (word)
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)
  a) Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom (editovateľné PDF)

Vypísané tlačivá nájdete tu.