Plagát XXVIII.MFHF

Plagát XXVIII.MFHF

Milí priatelia,
chceme Vám predstaviť tohtoročný plagát XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade.
Autorom plagátu je Marcel Kupko a pripajáme aj jeho vyjadrenie k dizajnu plagátu.
 

 
Z kreatívnej autorskej platformy: “Výtvarný dizajn plagátu pre XXVIII. Medzinárodný festival horských filmov v Poprade.
Hlavnou ideou motívu sa javí výtvarné stvárnenie prírodnej scenérie štylizovaných vysokohorských masívov a vybraných fragmentov krajinnej scenérie s hlbokým akcentom na erudovanú výtvarnú skratku (post)moderného charakteru.
Dizajn je spracovaný apriórne klasickými lineárnymi štruktúrami v kombinácii s vybranými profesionálnymi digitálnymi postupmi a technológiami postprocessingu. Svojou saturovanou farebnosťou (pozn.: popis vybranej koloratúry viď. nižšie v komentároch) má prezentovaný vizuál ambície podporovať rôznorodosť všetkých kultúr sveta a všetky vhodné prejavy humanizmu.
Motív upriamuje fundamentálnu faktografickú pozornosť na nevšedne kvalitné športové výkony, vybrané kinematografické diela, snahu, vytrvalosť a energiu ktorú festival dlhoročne, fenomenálne a s úspechom (re)prezentuje.”
 
P.S. Úprimne ďakujem(e) celému organizačnému tímu MFHF za dlhoročnú tvorivú spoluprácu.
 
• Modrá farba
Modrá je farba pokoja. Je symbolom pokojnej hladiny vody, reprezentuje flegmatický (ne)temperament, ženskosť, nehu, vernosť, dôveru, lásku a oddanosť. Z hľadiska vzťahu k chuti reprezentuje sladkosť. Modrá predstavuje tradíciu, reprezentuje stálosť, ktorá pretrvá veky. Tmavší odtieň modrej farby zvyšuje psychologický význam základnej modrej koloratúry. Preferenčné hodnoty tmavomodrej farby reprezentujú potrebu pokoja, a to ako fyziologicky, tak i psychologicky. Tmavomodrá farba znamená nastolenie mieru a spokojnosti, v ktorej má človek pocit vnútornej aj vonkajšej harmónie. Vonkajšia harmónia znamená spokojnosť s vlastným zaradením v spoločnosti ľudí, aj spokojnosť vo vzťahoch. Stav spokojnosti sa vyznačuje zvýšenou citlivosťou, jemným rozlišovaním zmien vo vzťahoch, je predpokladom schopnosti vcítiť sa do iných, uvážlivého premýšľania i hlbokého estetického prežívania.
 
• Červená farba
Červenú farbu možno definovať ako farbu dynamiky, vitality, sily i rozhodnosti. Červenú farbu preferujú aktívni, tvoriví a silní ľudia. Tmavočervená farba predstavuje pokoj i prímerie, je mierom bez vojen. Je farbou vzrušenia, ktoré môže byť vnímané a emocionálne vyjadrené v pozitívnom zmysle ako je láska s miernym erotickým kontextom. Červená pôsobí aj vznešene, preto ju často používali mocní tohto sveta na to, aby vzbudzovali úctu a obdiv. V starej (Indo)Číne bola táto farba spojená najmä so svadobnými obradmi a priamo v čínskom tradicionalizme je červená „farbou šťastia“ . Ďalším  významom červenej je energická akcia, zmena, pretváranie a prenikanie vpred. Preto logicky symbolizuje vzburu, prevrat, či revolúciu. Jej sympatizant dokáže prejaviť nežnosť, srdečnosť i lásku k svojim najbližším.
 
• Oranžová farba
Táto farba je výrazom pre radosť cítenia a prežívania. Človek ju symbolicky porovnáva s vnútornou obrazovou projekciou slnka, tepla i bohatstva. Oranžová farba sa apriórne spája s pozitívnymi asociáciami ako priateľstvo, dobrosrdečnosť, ústretovosť, veselosť, hrejivosť. V Goetheho umeleckom opise je oranžovú farbu možné pripodobniť metaforicky takto: „Oranžová dáva oku pocit hrejivosti a slasti . Predstavuje farbu „vyššieho žiarenia“ a miernejší odlesk zapadajúceho slnka. Preto tiež vytvára príjemné okolie a oblečenie tejto farby pôsobí dojmom potešujúcim,
alebo i veľkolepým.“
 
• Žltá farba
Zmiešaním spektrálneho svetla farby červenej a zelenej vzniká farba žltá. Tým sa vysvetľuje aj psychologické pôsobenie tejto farby. Spája sa tu vzrušenie z červenej farby a vnútorné napätie farby zelenej a vzniká vzrušené napätie, ktoré má tendenciu uvoľňovať sa. Žltá symbolizuje dynamickú pohybovú energiu, ktorá vystupuje von. Používa sa pre znázornenie slnka, ktoré je vo svojej podstate dynamickým uvoľňovaním energie. Žltá je základná farba, ktorá symbolizuje primárnu ľudskú potrebu rozvíjať sa. Je v nej nádej, túžba po radosti i rozkoši. Táto farba povzbudzuje, oslobodzuje, pôsobí veselo a zároveň otvorene. Záľuba v žltej farbe značí tiež duchovnú čulosť, vnútornú bdelosť a ochotu stále sa niečomu učiť.
 
• Biela farba
Biela farba je koncovým bodom svetelnosti, ktorý v tomto zmysle predstavuje extrém. Je výrazom uvoľnenia, úteku, oslobodenia sa od všetkého, čo sa javí ako prekážka. Predstavuje absolútnu slobodu pre všetky možnosti, je to čistý stôl, nepopísaná stránka, nový začiatok. V tomto zmysle je logické, že nevinnosť rovnako, ako nevesta sa obliekajú do bieleho. Vo východných kultúrach je biela farba symbolom smrti. Je tiež symbolickým vyjadrením nového začiatku. Tieto kultúry smrť považujú za začiatok nového prevtelenia alebo za vstup do nirvány. Biela je tiež farbou chladu (sneh, ľad), čistoty a poriadku. Vyvoláva dojem svetla, pretože má najvyšší koeficient odrazu, ale aj ľahkosti. Dokáže utíšiť bolesť. Je farbou neutrality. Vnucuje nevinnosť, láskavosť – čisté city.
 
• Čierna farba
Čierna farba je opakom bielej farby, je to koncový bod tmavosti. Demonštruje konečné rozhodnutie. Čierna farba je symbolom času, renesancie individuality, reprezentuje ľudí, ktorí odmietajú osudovosť. Čiernu farbu možno považovať za symbol dominantnosti, vznešenosti, dôstojnosti, autoritatívnosti i elegancie. Metaforický verbálny výraz „čierne na bielom“ výstižne charakterizuje pragmatický rozmer všeobecne záväznej právnej dokumentácie (zmluvy, dohody), ktorú je nutné považovať za jeden z fundamentálnych princípov kvalitného fungovania demokratickej spoločnosti.
 
Zdroj (vybrané textové fragmenty) – Rigorózna práca:
“Od výtvarnej skratky prostredníctvom symbolu k utilitárnemu pragmatizmu”,
autor: PhDr. Marcel Kupko / školiteľ: PaedDr. Helena Bálintová, PhD. 
odborný oponent: PaedDr. Janka Pálková, PhD. (Banská Bystrica – 2013)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.