porota

porota

Julia Popławska

Dokumentaristka a televízna reportérka pracovala pre Newsweek Polska v Dánsku (2002 – 2005) a spolupracovala s poľskou televíziou TVP, Canal+, Kino Polska a TVN. Študovala filmovú réžiu na vysokej škole Andrzeja Wajdu. Jej filmografia zahŕňa dokumentárny film Deti dalajlámu (2008) o Tibeťanoch žijúcich v Poľsku, exkluzívny rozhovor s Jeho Svätosťou dalajlámom (2009), televízny dokumentárny film Statoční Poliaci (2008) o Poliakoch, ktorí pomáhali Židom počas 2. svetovej vojny, či dokumentárny film Miesto, ktorý sme uviedli na našom festivale v roku 2016. Vyhrala tiež cenu za najlepší scenár v súťaži na mexickom Docs Festival za krátky film o starom meste Mexico City, ktorý za 100 hodín nakrútila priamo na mieste. Takisto je laureátkou ceny Ontario Genomics Institute Artist Award.

Documentary filmmaker and TV journalist, Julia worked as a correspondent for Newsweek Polska in Denmark (2002 – 2005) and has collaborated with the Polish national TV, Canal+, Kino Polska, and TVN. She graduated from the Andrzej Wajda Master School in Warsaw specialising in film directing.

Julia’s filmography includes a documentary about Tibetans living in Poland Children of the Dalai Lama (2008), an exclusive interview with H.H. Dalai Lama (2009), a TV documentary The Righteous Poles (2008) a TV documentary about Poles who helped Jews during World War II, or a documentary The Place which was presented at our festival in 2016.

Julia is the winner of the best script award in the Docs Festival competition in Mexico for a short film about the old town of Mexico City made on the spot within 100 hours. And she is the winner of the Ontario Genomics Institute Artist Award.

 


 

Davide Riva

Režisér, filmár a spisovateľ žijúci v Miláne. Ani technické vzdelanie mu nebránilo v rozvoji humanitne rozhľadeného ducha a rozprávačského talentu, ktorý premieta do všetkých foriem – od vizuálneho jazyka cez písomný až po hudobný. Z tohto kokteilu záujmov vzišlo Davidovo rôznotvárne dielo, ktoré sa prelína s každou oblasťou vizuálnej komunikácie. Od roku 2010 vytvoril množstvo reklamných spotov a videí pre inzerciu na webe.

Jeho prvý dlhometrážny film SoloDiCordata – exploring Renato Casarotto ihneď pritiahol pozornosť kritikov a získal si priazeň divákov. Na filmovom festivale v bulharskom Bansku získal hlavnú cenu a na filmovom festivale v talianskom Trente dostal cenu mesta Imola.

Davide Riva is a director, filmmaker and writer based in Milan. His science degree did not prevent him from creating a strong humanistic culture or from having love for storytelling in all its forms; from visual language through written and musical forms. From this cocktail of interests comes David’s diverse work that blends with each area of visual communication. Since 2010 he has made numerous commercials and advertising videos for the web.

“SoloDiCordata – exploring Renato Casarotto” is his first feature length film that immediately drew the attention of critics and the public’s favour; winning the Grand Prix at Bansko Film Festival 2016, and the City of Imola Prize at Trento Film Festival 2016.

 


 

Ondřej Smrž

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu ČVUT. Jeho záujem o technické inovácie a o filmy vyústil do vlastnej audiovizuálnej tvorby. Spojil záľubu v lezení s túžbou rozprávať príbehy pomocou obrazu a zvuku. Na prvom mieste je uňho vždy snaha o zachovanie atmosféry a príbehu protagonistov. Jeho filmografia obsahuje snímky o boulderingu, alpskom lezení, skalnom lezení (Běžný den Adama Ondry), slackliningu (Czech Slack) a filmy na odľahčenie a zábavu (Sherpa Soda 1 & 2). Samostatnou kapitolou je tvorba pre firemnú klientelu so zameraním na automobilový priemysel. Okrem lezenia sa venuje lyžovaniu a snoubordingu, behu a jazde na horskom bicykli. Žije v Prahe, kde s priateľmi organizuje horolezecký festival Sherpafest. Miluje Český raj a skaly a hory všeobecne.

With a technical degree in electrical engineering, Ondřej has always been interested in technical innovations and an interest in film that has resulted in his own audiovisual creations. Ondřej has combined his passion for climbing with the desire to tell stories through image and sound. Respecting the atmosphere and protagonists’ stories has always been a priority to him.

Ondřej’s filmography includes videos about bouldering, mountaineering, rock climbing (An Ordinary Day of Adam Ondra), slacklining (Czech Slack) and films for pleasure and fun (Sherpa Soda 1 & 2). A separate category relates to his productions for corporate clients focused on the automotive industry.

Besides climbing Ondřej also likes skiing and snowboarding, running and mountain biking. He lives in Prague where he organises a climbing festival called Sherpafest with his friends. He loves the Czech Paradise region and rocks and mountains in general.