VEĽKÁ ZASADAČKA MSÚ POPRAD / Congress Hall Poprad

VEĽKÁ ZASADAČKA MSÚ POPRAD / Congress Hall Poprad

PROGRAM XXVI. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU HORSKÝCH FILMOV V POPRADE

PROGRAMME OF THE 26th INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS IN POPRAD

Veľká zasadačka MsÚ Poprad  / Congress Hall Poprad