VÝSLEDKY – RESULTS

VÝSLEDKY – RESULTS

XXVI. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad

26th International Festival of the Mountain Films, Poprad

 

Porota v zložení: Boris Hlaváček (Česká republika), Alexander Lwow (Poľsko) a Martin Žilka (Slovenská republika) si od 10. do 14. októbra 2018 prezrela 57 súťažných filmov zo 16 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The International Jury, composed of Boris Hlaváček  (Czech republic) Alexander Lwow (Poland) and Martin Žilka (Slovak republic) evaluated 57 competitive films from 16 countries from the 10th till 14th of October 2018. The Jury decided to award the below listed films:

 

GRAND PRIX

Vrcholová príťažlivosť / Summit Attraction

 

Réžia / Director:  Rastislav Hatiar

Slovenská republika / Slovenská republika, 2018

Za jedinečné filmové spracovanie života horolezca.

For extraordinary depiction of the life of a mountaineer.

 


Cena poroty / The Prize of the Jury

Teória šťastia podľa Rybanského / Rybansky’s Theory of Happiness

 

Réžia / Director:  Rastislav Hatiar       

Slovenská republika / Slovak republic, 2017

Za emocionálny príbeh.

For an uplifting emotional story.

 


 Cena za dobrodružstvo / The Prize for Adventure

Zamrznutá cesta / The Frozen Road

 

Réžia / Director: Ben Page

Spojené kráľovstvo / United Kingdom, 2017

Za vizuálne spracovanie sólového výkonu v extrémnych podmienkach.

For stunning visual depiction of a one man’s achievement under extreme conditions.

 


Cena za humor / The Prize for Best Humor

Viacruxis

 

Réžia / Director: Ignasi  López

Španielsko / Spain, 2018

Za vtipnú karikatúru horolezectva.

For funny caricature of mountaineering.

 


Cena za portrét / The Portrait Prize

Od palice k vrtu / From Cudgel to Dril

 

Réžia / Director: Jan Šimánek

Česká republika / Czech republic, 2018

Za autentický filmový portrét pieskara.

For authentic film portrayal of a sandstone climber.

 


Cena za krátky film / Short film Prize

Neustále v pohybe / In Perpetual Motion

 

Réžia / Director: Krystle Wright

Austrália / Australia, 2017

Za vizuálne pútavý profil outdoorovej fotografky.

For visually splendid profile of an outdoor photographer.

 


Čestné uznanie / Honorable Mention

Reel Rock 12: Magická hranica / Reel Rock 12: Break on Through

 

Réžia / Director: Peter Mortimer, Matty Hong, Nick Rosen

USA,  2017

Za emotívne podanú gradáciu športového výkonu.

For inspirational depiction of extreme sport achievement.

 


Čestné uznanie / Honorable Mention

 Tieň jaguára / The Spirit of the Jaguar

 

Réžia / Director: Pavol Barabáš

Slovenská republika / Slovak republic,  2018

 

Za filmový dokument o spoločenstve prírodných ľudí.

For film documentary about a community of people living in closeness with nature.

 


Cena diváka / Audience Choice

Vrcholová príťažlivosť / Summit Attraction

 

Réžia / Director:  Rastislav Hatiar

Slovenská republika / Slovenská republika, 2018