Výstava fotografií

Výstava fotografií

PHOTO  EXHIBITION

Boris Michaliček

Názov výstavy KRAJINA / LANDSCAPE

Výstava Krajina sa uskutoční na MsÚ Poprad 12.-16.10.2022.

Výstavu tvorí 19 fotografií slovenských hôr a krajiny. Hoci chodievam fotiť aj do zahraničia, stále sa najradšej vraciam k slovenskej krajine, ktorá ponúka nádhernú pestrosť na relatívne malej rozlohe.

Foteniu sa venuje dve desaťročia. Pre pracovné a rodinné povinnosti mal šesťročnú tvorivú pauzu, ale pred siedmimi rokmi sa znovu naplno ponoril do sveta fotografovania. Pôvodná záľuba sa mu stala profesiou. V tvorbe sa zameriava predovšetkým na krajinársku fotografiu, hľadá esteticky príťažlivé miesta a v nich zachytáva tie najzaujímavejšie momenty, s dobrým svetlom a farbami. Za jednou vydarenou krajinárskou fotografiou sa skrývajú náročné zimné bivaky horách, hodiny čakania v daždi,  mraze, víchrici,  ale aj nádherné večery na rozkvitnutom hrebeni s dobrou večerou na variči a v spoločnosti priateľov. To všetko ku krajinárskej fotografii patrí.
Najradšej fotí slovenskú krajinu, ale za dobrou fotografiou často cestuje aj do zahraničia.
V súčasnosti okrem samotného fotografovania sústreďuje svoju energiu aj na organizovanie workshopov doma i v zahraničí zameraných na krajinársku fotografiu. Okrem nej sa venuje aj produktovej či lifestylovej fotografii.

WEB: www.borievky.com
Instagram / facebook: @borievkyphotogallery

 

Exhibition: LANDSCAPE

The exhibition consists of 19 photographs of Slovak mountains and landscapes. Although I also travel abroad to take photos, I still prefer the Slovak landscape which offers wonderful variety in a relatively small area.

Boris Michaliček has been taking pictures for two decades now. He had a six-year break due to work and family but he fully immersed himself in the world of photography again seven years ago. His original hobby became his profession. In his work, he focuses primarily on landscape photography, looking for aesthetically appealing places and capturing the most interesting moments in them, with good light and colours. One successful landscape photograph requires difficult winter bivouacs in the mountains, hours of waiting in the rain, cold, wind, but also wonderful evenings on a blooming ridge with a good dinner on the stove and in the company of friends. All this is part of landscape photography.

Boris prefers to take pictures of the Slovak landscape but he also often travels abroad in search of the perfect picture.

Besides photography, he currently concentrates his energy on organising landscape photography workshops at home and abroad. In addition to this, he is also dedicated to product and lifestyle photography.

WEB: www.borievky.com
Instagram / Facebook: @borievkyphotogallery