24-hodinová Odysea

24-hodinová Odysea

24 Hours Odyssee

 

Rež.:   J. Mair, Ch. Mair                                                                            

Rakúsko / Austria, 2022, 23ˈ

Eiger vždy hral osobitnú úlohu v histórii alpinizmu. Sláva jeho severnej steny zastrašovala, ale aj lákala generácie horolezcov. Barbara Zangerlová a Jacopo Larcher, horolezecký pár snov, vyliezli v posledných rokoch mnohé z najťažších ciest vo veľkých stenách sveta.


The Eiger has always played a special role in the history of alpinism. The fame of its north face has both intimidated and attracted generations of climbers. Barbara Zangerl and Jacopo Larcher, the dream couple of climbing, have achieved many of the most difficult routes through the great walls of the planet in recent years.