Nanga Parbat 1971

Nanga Parbat 1971

Nanga Parbat – deviata najvyššia hora sveta, neslávne známa ako hora smrti sa stala najdôležitejším medzníkom v histórii slovenského himalájizmu. Po neúspešnom pokuse dvanástich Tatrancov v roku 1969, kedy sa pod vedením Ivana Gálfyho dostali horolezci v zlých podmienkach „iba“ do výšky 6 700 metrov, prišiel rok 1971 a druhá československá výprava na túto obávanú, 8 125 metrov vysokú horu. Jadro Gálfyho rozšírenej zostavy tvorili ôsmi účastníci z roku 1969. Vrcholové družstvo v zložení Milan Kriššák, Michal Orolin, Ivan Fiala, Ľudovít Záhoranský malo zavŕšiť niekoľkotýždňové snaženie celého tímu. Nakoniec sa však Kráľ vrchov rozhodol pustiť na svoj vrchol iba dvoch. 11. júla 1971, niečo po trinástej hodine, stáli Ivan Fiala a Michal Orolin po prvý raz v histórii československého horolezectva na vrchole osemtisícovky. Fantastický výkon, ktorým sme sa zaradili do prestížneho klubu krajín píšucich dejiny himalájizmu a ktorý odštartoval zlatú éru československého výškového lezenia. Od tohto prelomového okamihu uplynulo už päťdesiat rokov, no spomienky horolezcov sú stále živé. Stretnutie a beseda s účastníkmi tejto legendárnej expedície je jedným z vrcholov tohtoročného festivalu a možnosťou vrátiť sa do čias ich veľkých himalájskych dobrodružstiev.       

Nanga Parbat Expedition

Nanga Parbat, the ninth highest mountain in the world, is infamously known as the ‘Mountain of Death’. Reaching the height of 8125m, this mountain has become a milestone in Slovak mountaineering. Two years after the 1969 unsuccessful attempt of twelve moutaineerers from the Tatra region under the leadership of Ivan Galffy that reached only the altitude of 6700m, this much feared mountain was challenged by yet another Czechoslovak expedition. Eight members of the previous expedition created the core of the new group. And Milan Kriššák, michal Orolin, Ivan Fiala, Ľudovít Záhoranský were the ones who were meant to put a successful end to the endeavor of the whole expedition. However, the mountain gods decided to let Ivan Fiala a Michal Orolin see the world from the top of the mountain. On July 11, 1971, a few minutes past 1pm, for the first time in the history of Czechoslovak mountaineering, Czechoslovak mountaineers reached the peak of an eight-thousander.

This incredible success that allowed the country to help write the history of Himalayan mountaineering launched the golden era of Czechoslovak climbing.

The meeting and a discussion with the members of this legendary expedition is one of the highlights of this year’s Festival. It will allow us to travel across time and space and get a taste of the great adventures and incredible ascents in the Himalayas.