Preskočiť na obsah
mfhf, topografia, background
Aldo Audisio

ALDO AUDISIO

Vyštudovaný architekt bol riaditeľom Národného horského múzea v Turíne (1978 – 2018), múzea Forte di Exilles (1996 – 2015), jedným z tvorcov a potom koordinátorom Medzinárodnej aliancie pre horský film (IAMF, 2000 – 2018) a Medzinárodnej aliancie horských múzeí (IMMA, 2015 – 2018). Bol tiež členom rady Filmového festivalu Trento a spolupracoval pri rozbiehaní viacerých festivalov. Svojím širokým záberom sa pričinil, prostredníctvom siete medzinárodných kontaktov, o šírenie povedomia o horskej kultúre. Ďalej publikoval viacero štúdií zameraných na oblasť kinematografie. V súčasnosti sa spolupodieľa na viacerých medzinárodných projektoch, je konzultantom niekoľkých múzeí a kultúrnych inštitúcií. Viackrát sa zúčastnil na dvadsiatich štyroch členských festivaloch IAMF, z celkového počtu dvadsaťsedem, a na mnohých iných festivaloch mimo aliancie. Bol členom, a často predsedom, dvadsiatich festivalových porôt. Bol tiež členom poroty na vôbec prvom festivale v Poprade.

Architect, Aldo Audisio, was the director of the National Mountain Museum in Turin (1978 – 2018), of the Forte di Exilles from 1996 to 2015, one of the creators and then coordinator of the IAMF – International Alliance for Mountain Film from 2000 to 2018 and of IMMA – International Mountain Museums Alliance from 2015 to 2018. He was a councillor of the Trento Film Festival and collaborated in the initial development of some festivals. He has led a wide-ranging course of action for making known and promoting mountain culture through a network of worldwide contacts. Also, with specific attention to the cinematographic sector, his studies are published in various volumes. He currently collaborates on international projects and consults with museums and cultural institutions. He has taken part, also several times, in 24 IAMF festivals, out of 27, as well as others outside the network. He has been a member, and often the president, of 20 juries. He was a member of the jury of the first edition of the Poprad Festival.