Alexander Lwow

Alexander Lwow

Známy poľský horolezec, himalájista, novinár a spisovateľ. Je absolventom Strojníckej fakulty Vroclavskej technickej univerzity, od roku 1970 sa však naplno venuje horolezectvu. Je zakladateľom prvého poľského horolezeckého časopisu GÓRY i ALPINIZM, ktorý redigoval a vydával až do roku 2005 a množstvo jeho článkov bolo publikovaných v najrôznejších poľských i zahraničných denníkoch a časopisoch. Je autorom a vydavateľom viacerých kníh a publikácií s horolezeckou tematikou.

Je dvojnásobným majstrom Poľska v športovom lezení, absolvoval množstvo náročných výstupov v Tatrách i v Alpách a zúčastnil sa aj viacerých letných a zimných expedícií do najvyšších hôr sveta. Stál na vrcholoch štyroch osemtisícoviek, Manaslu, Lhoce, Čo Oju a Gasherbrum II. Z nižších vrcholov má na svojom konte prvý poľský a doteraz stále najrýchlejší výstup na Pumori (7 165 m), ktorý v roku 1990 zdolal  sólovým výstupom za 7,5 hodiny. Dovedna dvadsaťdvakrát stál na vrcholoch vyšších, ako 6 000 metrov, ležiacich v Hindukúši, Pamíre, Himalájach, Karakorame, v Andách a Ťan Šane.

Za horolezecké výstupy mu dvakrát udelili zlatú medailu Za vynikajúce športové výkony. Prvý raz za zimný Everest v roku 1979/80 a druhú za prvovýstup, ktorý v roku 1984 vyliezli spolu s Krzysztofom Wielickim vo východnej stene Manaslu. V roku 2014 mu valné zhromaždenie Poľského zväzu alpinizmu (PZA) udelilo v spolku čestné členstvo.


Renowned Polish climber, Himalayan mountaineer, journalist and writer. He is a graduate of the Faculty of Mechanical Engineering of Wrocław Technical University, but since 1970 he has been engaged full time in mountaineering  . Alexander founded the first mountaineering magazine in Poland “GÓRY i ALPINIZM” where he worked as the editor and publisher until 2005. Many of his articles have been published in various Polish and foreign newspapers and magazines. He is also the author and publisher of a number of books and other publications about mountaineering.

Alexander was the two-time Polish champion in sports climbing, he has made a number of difficult ascents in the Tatras and the Alps and participated in several summer and winter expeditions in the highest mountains of the world. He has stood on the summits of four 8000m peaks (Manaslu, Lhotse, Cho Oyu and Gasherbrum II). He continues to hold the record for the fastest solo ascent (7.5 hours) of Pumori (7,165m) in 1990, which was also the first Polish ascent on the mountain. Alek stood a total of twenty-two times on the summits of peaks measuring over 6000m, in the Hindukush, the Pamir, the Himalayas, the Karakoram, the Andes and the Tien Shan.

He was awarded two gold medals for “Outstanding sports achievements” for two of his ascents. One for the winter ascent on Mt. Everest in 1979/80, and one for the first ascent on Manaslu’s east face with Krzysztof Wielicki in 1984. Alexander was bestowed with an honorary membership of the Polish Alpine Club by its general assembly in 2014.