17. ročník 2009

17. ročník 2009

XVII. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV
XVII. INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS

Poprad 14.-16. október 2009

 

Porota

Steve Lichtag – predseda poroty (Česká republika)
Michael Dillon – člen poroty (Austrália)
Jerzy Porebski člen poroty (Poľsko)


Výsledky súťaže

GRAND PRIX

Mas Alla de la Cumbre / Beyond the Summit / Viac než vrchol
Réžia / Director: Juan Carlos Lopéz-DuránDavid Svárovský, Venezuela,  2008

Za veľmi emotívne vtiahnutie do osudu lezca.
For the opportunity to share in a very emotional way the destiny of the climber.

 

Cena poroty
The Prize of the Jury

C´E´Pane Per I Touti Denti / 1958: Attempt on Cerro Torre / 1958: Pokus na Cerro Torre
Réžia / Director: Lorenzo Pevarello, Taliansko / Italy, 2008

Vynikajúco spracovaný film s historickou dôležitosťou.
An extremely well crafted film of historic importance.

 

Cena za šport v horách 
The Prize for Mountain Sport

On Sight
Réžia / Director: Alastair Lee, Veľká Británia / Great Britain, 2008

Za dokonalé zobrazenie životnej filozofie horolezca.
For its, in depth depiction of the climber´s  life style.

 

Cena za kultúru v horách
The Prize of Mountain Culture

Bhután – hľadanie šťastia / Bhutan – a Search for Happiness
Réžia / Director: Pavol Barabáš, Slovensko / Slovakia, 2008

Moment zamyslenia nad cestou, ktorou sa svet uberá.
For the opportunity to contemplate the path of our civilization.

 

Cena za sfilmovanie expedície
The Prize for Expedition Filming

Mount St. Elias
Réžia / Director: Gerald Salmina, Rakúsko / Austria, 2009

Excelente sfilmovaný strhujúci dobrodružný príbeh
An exceptionally well filmed epic adventure story.

 

Cena za sfilmovanie prírody
The Prize for Nature Filming

Wilder Balkans  /  Divoký Balkán
Réžia / Director: Michael Schlamberger, Rakúsko / Austria, 2009

Za dokonalé odhalenie neznámych pokladov, ktoré máme na dosah ruky.
For shedding light so skillfully on unknown treasures so close at hand.

 

Čestné uznanie
Honorable Mention

Nezabudneme / We´ll Remember
Réžia / Director: Peter Púchy, Slovensko / Slovakia, 2009

Za dojímavú spomienku na tragédiu v horách a pohľad na životné poslanie záchranárov.
For the touching memory of one mountain tragedy and the depiction of the lifelong dedication of the moutain rescuers.

 

Čestné uznanie
Honorable Mention

The Sharp End / Na hrane
Réžia / Director: Peter Mortimer and Nick Rosen, USA, 2008

Vzrušujúca cesta rozličnými lezeckými kultúrami, z ktorých každá má svoj vlastný štýl, humor a filozofiu.
An exciting journey through different climbing cultures, each with their own unique style, humour and philosophy.

Čestné uznanie
Honorable Mention

Lift / Stupák
Réžia / Director: Anthony and Thimothy Green, USA, 2008

Pútavo a dokonalo natočený autoportrét všestranných dvojičiek, pre ktorých sa paragliding stal životnou láskou.
A captivating and well filmed self-portrait of these versatile twins for whom paragliding became the love of their lives.

 

Cena divákov
Public Choice

Mount St. Elias
Réžia / Director: Gerald Salmina, Rakúsko / Austria, 2009