18. ročník 2010

18. ročník 2010

XVIII. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV
XVIII. INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS

Poprad 13.-17. október 2010

no images were found


Porota

Martin Ciel – predseda poroty (Slovenská republika)
Mario Corradini – člen poroty (Taliansko)
Magda Ziaja – člen poroty (Poľsko)

 

Výsledky súťaže

GRAND PRIX:

Rešpektujúc úroveň a kvalitu Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade, ktorý je súčasťou Medzinárodnej aliancie horského filmu, s rešpektom k predchádzajúcim ročníkom festivalu a udeleným Grand Prix sa porota rozhodla neudeliť žiadnemu filmu cenu Grand Prix, pretože žiaden zo súťažných filmov nebol natoľko výnimočný.
With the respect for the International Festival of the Mountain Films in Poprad, which is the member of the International Alliance for Mountain Film, as well as, with the respect for the previous year’s festivals and awarded Grand Prix, the jury decided not to award the Grand Prix to any of the competition films because no film in the competition was outstanding.

CENA ZA ŠPORT
THE PRIZE OF SPORT

Scottish Ice Trip – „Looking for Nessie“ / Škótske ľady – „hľadanie Nessie“

Réžia / Director: Guillaume Broust                                Francúzsko / France, 2010

Za zobrazenie lezenia ako zábavy pomocou dynamickej montáže, hudby a atmosféry.
For the showing that climbing can be joyful with the use of dynamic montage, music  and atmosphere.

CENA ZA SFILMOVANIE PRÍRODY A KULTÚR
THE PRIZE FOR NATURE AND CULTURES FILMING

A Little Bit Mongolian / Na chvíľu Mongolom

Réžia / Director: Michael Dillon                Austrália / Australia, 2009

Cena udelená s prihliadnutím na mladého protagonistu, jeho ideu a odvahu.
Prize awarded in consideration of the young protagonist, his idea and courage.

CENA ZA OSOBNÝ VÝKON
THE PRIZE FOR PERSONAL ACHIEVEMENT

No. 9 – Manaslu 8163

Réžia / Director: Petr Kašpar            Česká republika / Czech Republic, 2009

Za autentické stvárnenie výstupu na Manaslu.
For authentic depiction of the ascent on Manaslu.

 

CENA ZA VNÚTORNÚ SILU
THE PRIZE FOR THE INNER STRENGTH

To the Rainbow / K dúhe

Réžia / Director: Dave Brown                           Veľká Británia / Great Britain, 2009

Za filmové stvárnenie sily vášne bez akéhokoľvek sentimentu.
For showing strentgh of passion without being pathetic.

 

ČESTNÉ UZNANIE
HONORABLE MENTION

Entre Nós / Medzi nami

Réžia / Director: Erick Grigorovski                    Brazília / Brazil, 2010

Za neobvykle, teda pomocou animácie, jednoducho a bezprostredne zobrazený problém príznačný pre hory a horolezectvo.
For unconventional depiction of problem that characterizes the mountains and mountaineerig, by using animation, and simple and direct language.

 

CENA DIVÁKOV
PUBLIC CHOICE

Strážca divočiny / The Guardians of Wilderness

Réžia / Director: Robert Rajchl                    Slovensko / Slovakia, 2010