19. ročník 2011

19. ročník 2011

XIX. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV
XIX. INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS

Poprad 12.-16. október 2011

no images were found

 

Hostia a osobnosti festivalu

Horia Colibăşanu  (Rumunsko)
Denis Urubko (Kazachstan)

Porota

Vlado Linek – predseda poroty (Slovensko)
Dariusz Zaluski – člen poroty (Poľsko)
Zdeněk Hrubý – člen poroty (Česká republika)

Výsledky súťaže

 

GRAND PRIX

Tenkrát v Ráji, aneb Damals in Paradies / Once Upon a Time in Paradise
Réžia / Director: David Svárovský

Za humorný a štýlový filmový príbeh z histórie horolezectva znázorňujúci atmosféru a kultúru pieskovcového lezenia.
For the humorous story with style about history of mountaineering depicting atmosphere and culture of limestone climbing.

Cena poroty
The Prize of the Jury

Trou de Fer – Železná diera/ Trou de Fer – The Iron Hole
Réžia / Director: Pavol Barabáš

Za mimoriadne špičkové zobrazenie extrémneho prestupu kaňonu na ostrove Réunion a filmovanie v ťažkých podmienkach.
For an extraordinary peak depiction the extreme passage of the canyon in the Réunion Island and for the filming in difficult conditions.

Cena za film o expedícii 
The Prize for the Film about Expedition

Cold / Chlad
Réžia / Director: Anson Fogel

Za film zobrazujúci mimoriadne ťažké podmienky pri prvom zimnom výstupe na pakistanskú osemtisícovku (Gasherbrum II) a tiež za mimoriadny výkon kameramana Coryho Richardsa v náročných podmienkach
For the film that depicts extremely hard conditions during the first winter ascent on the Pakistan’s 8,000 peak (Gasherbrum II) and for the extraordinary achievement of the photographer Cory Richards in difficult conditions, as well.

Cena za šport
The Prize of Sport

The Swiss Machine / Švajčiarsky stroj
Réžia / Director: Peter Mortimer, Nick Rose

Za filmové nahliadnutie na jedného z najlepších a najrýchlejších horolezcov súčasnosti,   Ueliho Stecka zo Švajčiarska.
For film insight at the one of the best and fastest mountaineerer in the present time, Ueli Steck from Switzerland.

Cena za najlepší dokument
The Prize for the Best Documentary

The Sphinx / Sfinga
Réžia / Director: Vojtko Anzeljc, Gregor Kresaln

Za filmovo kvalitné a vtipné porovnanie klasického a moderného výstupu v severnej stene Triglavu.
For the quality and humour in film comparision of the classical and modern ascent at the North Face of Triglav.

Cena za originálne spracovanie filmu
The Prize for the Original Style of Film Adaptation

The Longest Way  /  Najdlhšia cesta
Réžia / Director: Christoph Rehage

Za originálne spracovanie reportáže z najdlhšej cesty.
For original adaptation of reportage from the longest way.

Čestné uznanie
Honorable Mention

Lhotse – Rozgrywka Pokerowa / Lhotse –  A Poker Game / Lhotse – partia pokru
Réžia / Director: Wojtek Kukuczka

Za filmovú spomienku na fenomenálneho horolezca Jerzyho Kukuczku, ktorá zhromaždila unikátny archívny materiál.
For the film remembrance of the phenomenal mountaineerer Jerzy Kukuczka with collection of unique archive material.

Čestné uznanie
Honorable Mention

No Ceiling – The BASEclimb 3 story / Bez hraníc – príbeh BASEclimb 3
Réžia / Director: Glenn Singleman

Za dokument, ktorý zobrazuje mnohoročnú cestu amatéra za extrémnym športovým výkonom.
For a documentary that depicts the multiyear journey of the amateur to an extreme sport achievement.

Cena divákov
Public Choice

Trou de Fer – Železná diera/ Trou de Fer – The Iron Hole
Réžia / Director: Pavol Barabáš