Eberhard Jurgalski

Eberhard Jurgalski

Kronikár hôr a spoluautor niekoľkých kníh sa narodil v nemeckom meste Salzgitter. Známy je predovšetkým ako zberateľ informácií o osemtisícových vrcholoch. Zverejňuje ich na svojej internetovej stránke 8000ers.com a poskytuje ich známym autorom kníh o horolezectve, vydavateľstvám, novinám a časopisom. Venuje sa evidencii hôr podľa topografických kritérií. Od roku 1981 zhromažďuje dáta a fakty o horách Centrálnej Ázie, Himalájach, Karakorame a iných väčších pohoriach. Od roku 1982 spolupracoval so Švédom Andersom Bolinderom, jedným z najlepších znalcov ázijských veľhôr a Ánd. Po Bolinderovej smrti v roku 1987 pokračoval Jurgalski s kompletizáciou údajov a do databázy o horách pridal aj fakty o výstupoch v Himalájach a Karakorame. Spolupracuje aj s inými kronikármi hôr, správy a štatistiky si vymieňa aj so svetoznámou Elizabeth Hawley. Na rozdiel od nej a jej Himalájskej databázy však Jurgalski zverejňuje aj informácie o výstupoch v Karakorame. Vedie tiež štatistiky výstupov na najvyššie vrcholy siedmich kontinentov, tzv. Seven Summits. Jurgalski sa snaží aj o orografické zoradenie vrcholov, presne špecifikuje hlavné a vedľajšie vrcholy.


Born in Salzgitter, Germany, Eberhard Jurgalski is a chronicler of mountain history and co-author of several books. He is especially known as a collector of information on eight thousand-metre peaks which he makes public on his web site – 8000ers.com – and which he also shares with prominent authors of mountaineering books, publishers, newspapers and magazines. He also keeps records of the mountains in line with topographic criteria. Jurgalski has been collecting facts and figures about mountains in Central Asia, the Himalayas, the Karakoram and the greater ranges since 1981. In 1982, he started collaborating with Anders Bolinder from Sweden, one of the most prestigious specialists on the subject of the mountains of High Asia and the Andes. When Bolinder passed away in 1987, Jurgalski continued gathering data to enrich the mountain database with facts about ascents especially on peaks in the Himalayas and Karakoram. He cooperates with other mountain chroniclers and shares statistics with the world-wide renowned Miss Elizabeth Hawley. Unlike Hawley and her Himalayan Database, Jurgalski also shares information about ascents in the Karakoram. He also keeps records of ascents on summits of the highest mountains of the seven continents – the so-called Seven Summits. And last but not least, Jurgalski strives to scrupulously categorise the peaks orographically, specifying the main and the secondary summits.