Krzysztof Kokoryn  

Krzysztof Kokoryn  

Maliar a filmár. Vyštudoval maliarstvo na Akadémii umení vo Varšave. Jeho maľby boli ocenené v roku 1993 na výstave najlepších prác absolventov akadémií umení a jeho film Tingiel Tangiel získal cenu na festivale študentských filmov. O dva roky neskôr na Festivale umeleckého filmu v Zakopanom získal cenu divákov za dokumentárny film Boží rezbár o poľskom sochárovi Antonim Rząsovi. V rokoch 1999 a 2000 jeho kreslené filmy a video klipy získali ceny za najlepšie diela filmového festivalu Yach v Gdaňsku. Jeho práce si už mohli pozrieť i zahraniční návštevníci výstav v Japonsku, USA a Nemecku. Krzysztof Kokoryn je autorom loga a plagátu festivalu v Zakopanom Stretnutia s horským filmom.


Painter and filmmaker. He graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw. His paintings were awarded at the exhibition of the best graduation works of fine arts academies in 1993 and his film Tingiel Tangiel received a student’s festival award. Two years later, during Art Film Festival in Zakopane, he received an audience prize for his documentary film Gods Woodcutter about Polish sculptor Antoni Rząsa. His cartoons and video clips were judged the best works of Yach Film Festival in Gdańsk in 1999 and 2000. His works were exhibited abroad in Japan, USA and Germany. Mountain Film Meetings festival poster and logo were also designed by Krzysztof Kokoryn.