Jean Troille

Jean Troille

Horský vodca, fotograf časopisu Animan a vodca heli-ski so švajčiarskym a kanaským občianstvom Jean Troillet je legendou horolezeckého sveta. Jeho láska k prírode sa prejavila už v detstve, keď chodil ako malý chlapec po lesoch. V roku 1969, vo veku 21 rokov, úspešne zložil skúšku horského vodcu. O štyri roky neskôr pri výstupe na Matterhorn vytvoril nový svetový rekord – na vrchole bol za štyri hodiny a desať minút. Stál na vrcholoch desiatich osemtisícoviek, na všetky vystúpil alpským štýlom a bez kyslíka. Na Everest vyliezol v roku 1986. V roku 1997 ako prvý človek zišiel zo strechy sveta na snowboarde, hoci nešiel až z vrcholu. Spolu s Erhardom Loretanom je držiteľom rýchlostného rekordu v severnej stene Everestu, ktorou vystúpili na vrchol a opäť zostúpili za 43 hodín. Okrem mnnožstva výstupov v Alpách a Himaláyach má na svojom konte i vrcholy Severnej a Južnej Ameriky, Afriky, v Papua-Novej Guinei a Pamíre a niekoľko pokusov o travez Grónska. Ako moreplavec bol členom posádky Laurenta Bourgnona na lodiach Primagaz.

Výber výstupov:

 • K2 (8611 m) – 6.7.1985, južná hrana, vrchol
 • Dhaulagiri, (8167 m) – 8.12.1985, východná stena, prvý zimný výstup alpským štýlom na osemtisícovku
 • Everest (8848 m) – 30.8.1986, severná stena, výstup a zostup za 43 hodín
 • Cho Oyu (8201 m) – 2.9.1990, západná stena, prvý výstup v tejto stene
 • Shisha Pangma (8013 m) – 4.10.1990, južná stena, nová cesta
 • Makalu (8463 m) – 2.10.1991, západný pilier
 • Lhotse (8516 m) – 1.10.1994, pokus o traverz Lhotse – Lhotse Shar, pre nepriaznivé počasie dosiahnutý len vrchol Lhotse
 • Kangchenjunga (8586 m) – 5.10.1995, pokus o všetky štyri vrcholy, dosiahnutý len hlavný vrchol
 • Gasherbrum I (8068 m) – 31.7.2007
 • Gasherbrum II, 8035 m – 12.8.2007

Mountain guide, photographer for Animan magazine and heli-skiing guide of Swiss and Canadian nationality, Jean is a legend in the world of mountaineering. His passion for nature started quite early, when he was walking through forests as a child. He obtained his mountain guide qualifications in 1969 at the age of 21. Four years later, he set a speed record for an ascent of the Matterhorn of four hours and ten minutes. He has climbed ten peaks of more than 8000 metres, all in alpine style and without oxygen. Jean climbed Everest in 1986. In 1997 he was the first man to descend from the roof of the world on a snowboard, although he did not ride down from the top. Together with Erhard Loretan, Troillet holds the speed record for the ascent of Everest in the North Face, that is, 43 hours to the summit and back. Besides numerous ascents in the Alps and the Himalayas, Jean has also climbed peaks of the Americas, Africa, Papua New Guinea and Pamir, and has made several attempts of traversing Greenland. As seafarer, he was the shipmate of Laurent Bourgnon on board Primagaz.

Selection of Jean’s ascents:

 • K2, 8611m: 6th July 1985, South Face, summit
 • Dhaulagiri, 8167m: 8th December 1985, East Face, first alpine style winter ascent on an 8000m peak
 • Everest, 8848m: 30th August 1986, North Face, summit and back within 43 hours
 • Cho Oyu, 8201 m: 2nd September 1990, West Face, first ascent in this face
 • Shisha Pangma, 8013m: 4th October 1990, South Face, new route
 • Makalu, 8463m: 2nd October 1991, West Pillar
 • Lhotse, 8516 m: 1st October 1994, attempt of traverse Lhotse – Lhotse Shar, reached summit Lhotse only due to bad weather
 • Kangchenjunga, 8586m: 5th October 1995, attempt of all 4 summits, reached main summit only
 • Gasherbrum I, 8068m: 31st July 2007
 • Gasherbrum II, 8035m: 12th August 2007