El Condor Pasa

El Condor Pasa

13.10. 2016 – štvrtok 21:00 prezentácia spojená s projekciou súťažných filmov Blok 6

Trojica slovenských horolezcov Martin Krasňanský, Jozef Krištoffy a Vlado Linek spravili v janurári 2016 v Severnej Patagónii, v oblasti Cochamo prvovýstup El Condor Pasa klasifikácie 10. Cesta má 20 dĺžok, 710 m a vedie na kopec Cerro Trinidad. V dňoch 20. – 25. 1. 2016 sa im podarilo vyliezť všetky dĺžky voľne.


Three Slovak climbers Martin Krasňanský, Jozef Krištoffy and Vlado Linek made a first ascent of the route El Condor Pasa (grade 10) in the Cochamo area, Patagonia in January 2016. The 20-pitch route is 710m long and leads to the summit of Cerro Trinidad. The climbers managed to free climb all the pitches between 20th and 25th January.