Výstava OKAMIHY

Výstava OKAMIHY

Výstava OKAMIHY

PETER HÁMOR (1964) – slovenský horolezec „výškar“, ktorý má na svojom konte veľa náročných expedícií a horolezeckých výstupov doma i v zahraničí. Doteraz stál na vrcholoch dvanástich osemtisícoviek a na najnebezpečnejšiu z nich (Annapurna) sa mu podarilo vystúpiť ako prvému horolezcovi v histórii z oboch strán. Popradčan Peter Hámor je zatiaľ jediným Slovákom, ktorý okrem himalájskych a karakoramských osemtisícoviek vystúpil aj na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov. Je autorom knihy KORUNA ZEME.

Autor o výstave

Obdiv, pokora, rešpekt a láska k horám je to, o čo by som sa chcel s vami prostredníctvom týchto fotografií podeliť. Nádherný, aj keď často nebezpečný a boľavý život v iných dimenziách – také je výškové horolezectvo. Zelený pokoj a pohodlie teplých himalájskych údolí, šedá nehostinnosť skalnatých morén, ľadový labyrint a chaos zlomísk nespočetných ľadovcov, ale aj magický bielo-modrý svet závratných hrebeňov a obrovských stien. Chvíle absolútnej harmónie, často hraničiacej so smrteľne nebezpečným pocitom nesmrteľnosti…

Vlastne to ani nie je výstava horských fotografií v pravom zmysle slova, pretože v momente ich vzniku mi vôbec nešlo o umelecké stvárnenie objektu, či technickú dokonalosť.  Chcel som iba zvečniť čaro týchto okamihov, aby som sa k nim mohol vracať vždy, keď sa mi tu dolu zacnie po voľnosti a slobode.


Photo Exhibition  MOMENTS

PETER HÁMOR (1964) – Slovak high altitude climber who has been to numerous demanding expeditions and has made many difficult ascents in his homeland and abroad. He has climbed twelve of the eight-thousand-meter peaks, being the first climber ever to climb the most dangerous of them, Annapurna, from both sides. Peter Hámor of Poprad is the only Slovak who has been to the summits of the highest peaks of all continents, besides the eight-thousanders of the Himalayas and the Karakorum. He is the author of the book KORUNA ZEME (Crown of the Earth).

Author’s comment

Admiration, humility, respect and love to mountains are what I would like to share with you through these pictures. Wonderful life, although often dangerous and painful – this is high altitude climbing. Green peace ad comfort of warm valleys of the Himalayas,gray hostility of the rocky moraines, labyrinths of ice and chaos of seracs, but also the magic white-blue world of dizzy mountain ranges and immense rock faces. Moments of pure harmony often on the verge of the fatal feeling of immortality…

Actually, this is not a proper exhibition of mountain photography since artistic interpretation of an object or technical perfection were not my goal at the moment of creation. All I wanted to do was to perpetuate the magic of the moments for me to be able to recall them any time I start missing freedom and liberty down here.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.