#BYŤ

#BYŤ

#TO_BE

 

Rež.: G. Lipiec                                                                                                            

Poľsko / Poland, 2021, 54ˈ

Tvorcovia konfrontujú diváka s jedným z najvýraznejších poľských horolezcov Krzysztofom Wielickim tak, že odhaľujú zákulisie a sledujú jeho návrat domov z hôr. #BYŤ je filozofický príbeh o priateľstve, partnerstve a prírode, ale aj úchvatný virtuálny výlet na štrnásť osemtisícoviek.


The creators confront the viewer with Krzysztof Wielicki one of the most outstanding Polish climbers by revealing the backstage and watching him return home from the mountains. #TO_BE is a philosophical story about friendship, partnership and nature, but also a breathtaking virtual trip to fourteen 8000m peaks.