Čadičový ostrov

Čadičový ostrov

BASALT  ISLAND

 

Rež.: A. Lemercier                               

Francúzsko / France, 2022, 27ˈ

Na atypickom čadiči na ostrove Reunion za posledných dvadsať rokov vyrástla komunita činných a neuveriteľne úspešných horolezcov. Pokúsime sa pochopiť, ako dokázali premeniť hendikep (teplo, vlhkosť, hladká skala, izolácia) na silnú stránku, vďaka ktorej je dnes ostrov skutočnou krajinou skalného lezenia.
For the past twenty years, Reunion has supported, on an atypical


basalt, a community of prolific and incredibly successful climbers. We will seek to understand how they were able to transform a handicap (heat, humidity, grainless rock, isolation) into a force that today allows the island to be a real land of rock climbing.