Browsed by
Kategória: Aktuality

Príhovor

Príhovor

Milí priatelia,

teší ma, že sa znovu stretávame na našom horsko-filmovom sviatku, dvadsiatom ôsmom ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade, ktorý sa koná v roku, keď celý svet bojuje proti pandémii. Zatvorili sa hranice a ľudia na chvíľu zabudli na konzumný spôsob života, začali sa venovať rodine a sami sebe. V tom to bolo pozitívne. Horšie boli obmedzenia  v cestovaní. S obavami sme rozposielali prihlášky a čakali, či to ovplyvní aj filmárske remeslo. Nakoniec sme boli potešení, koľko filmov sa nám do súťaže prihlásilo.

Read More Read More

Darujte 2%

Darujte 2%

 

Vážení priatelia,

dovoľujeme si požiadať Vás o podporu XXV. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade, ktorý sa bude tohto roku konať v termíne 11. – 15. 10. 2017.

Aj tohto roku môžete poukázať 2% podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej i fyzickej osoby podľa § 50 a 52 ods.26 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2016 neinvestičnému fondu Horský film Poprad.

Názov a adresa: Horský film Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO: 31949517
Právna forma: neinvestičný fond

 

Ďakujeme Vám za vašu finančnú podporu. 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC – používa
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP, nové)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2016 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2016 (word)
  b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2016(word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, totožné s rokom 2016)
Darujte 2% z vašich daní

Darujte 2% z vašich daní

 

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2016 s podielom z dane z príjmov za minulý rok. Pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 2016 uveďte, že 2% z daní z príjmov PO a FO za účtovný rok 2015 poskytnete neinvestičnému fondu Horský film Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad (IČO: 31949517).

Ďakujeme Vám za podporu a tešíme sa na stretnutie v Poprade na XXIV. Medzinárodnom festivale horských filmov 12. – 16. 10. 2016.

Mária Hámor

riaditeľka festivalu

 

 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
 1. ZAMESTNANEC – používa
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2015 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia 2015 (word)
  b) Dobrovoľníctvo-Príjemca 2015 (word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)