Browsed by
Kategória: Aktuality

2 % pre Medzinárodný festival horských filmov v Poprade

2 % pre Medzinárodný festival horských filmov v Poprade

Milí priatelia,

Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej a fyzickej osoby. V praxi to znamená, že dve percentá z vašich daní odvedených z príjmu za rok 2020 ktoré by ste inak odviedli štátu, darujete našej spoločnosti Horský film Poprad, n.f. Splnili sme stanovené podmienky, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o tento, pre nás dôležitý, zdroj financií. Ďakujeme Vám za finančnú i ďalšiu všestrannú podporu v minulom roku.

Mária Hámor

Názov:  Horský film Poprad, n.f. IČO: 31949517 Právna forma: neinvestičný fond

Ďakujeme Vám za vašu finančnú podporu. 

Návod ako môžete poukázať 2% z vašich daní nájdete tu.

Predvyplnené a upraviteľné tlačivá pre ZAMESTNANCOV na poukázanie 2%, prípadne 3% z daní za rok 2020 na stiahnutie: 1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti POZOR! Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane v r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nie nadol (ako minulý rok), ale matematicky, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

FYZICKÉ OSOBY V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete vyššie.PRÁVNICKÉ OSOBY Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť). Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Príhovor

Príhovor

Milí priatelia,

teší ma, že sa znovu stretávame na našom horsko-filmovom sviatku, dvadsiatom ôsmom ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade, ktorý sa koná v roku, keď celý svet bojuje proti pandémii. Zatvorili sa hranice a ľudia na chvíľu zabudli na konzumný spôsob života, začali sa venovať rodine a sami sebe. V tom to bolo pozitívne. Horšie boli obmedzenia  v cestovaní. S obavami sme rozposielali prihlášky a čakali, či to ovplyvní aj filmárske remeslo. Nakoniec sme boli potešení, koľko filmov sa nám do súťaže prihlásilo.

Read More Read More

Darujte 2%

Darujte 2%

 

Vážení priatelia,

dovoľujeme si požiadať Vás o podporu XXV. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade, ktorý sa bude tohto roku konať v termíne 11. – 15. 10. 2017.

Aj tohto roku môžete poukázať 2% podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej i fyzickej osoby podľa § 50 a 52 ods.26 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2016 neinvestičnému fondu Horský film Poprad.

Názov a adresa: Horský film Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO: 31949517
Právna forma: neinvestičný fond

 

Ďakujeme Vám za vašu finančnú podporu. 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC – používa
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP, nové)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2016 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2016 (word)
  b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2016(word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, totožné s rokom 2016)
Darujte 2% z vašich daní

Darujte 2% z vašich daní

 

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2016 s podielom z dane z príjmov za minulý rok. Pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 2016 uveďte, že 2% z daní z príjmov PO a FO za účtovný rok 2015 poskytnete neinvestičnému fondu Horský film Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad (IČO: 31949517).

Ďakujeme Vám za podporu a tešíme sa na stretnutie v Poprade na XXIV. Medzinárodnom festivale horských filmov 12. – 16. 10. 2016.

Mária Hámor

riaditeľka festivalu

 

 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
 1. ZAMESTNANEC – používa
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2015 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia 2015 (word)
  b) Dobrovoľníctvo-Príjemca 2015 (word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)