Browsed by
Kategória: Nezaradené

Spúšťame predaj permanentiek

Spúšťame predaj permanentiek

Kúpte si festivalovú permanentku na celú prehliadku (14 filmových blokov) a máte garanciu, že vám výnimočné filmy XXVIII. MFHF neujdú! Premietanie filmov bude realizované vo Veľkej zasadačke MsÚ Poprad a v Dome kultúry Poprad (s obmedzenou kapacitou maximálne 50 osôb).

Vzhľadom na obmedzený počet miest sa predaj uskutoční online od 6.10.2020 do 11.10.2020

  • Festivalová permanentka pre MsÚ Poprad na všetkých 14 blokov: 60€
  • online http://vstupenky.mfhf.sk/
  • garancia miesta v kinosále – v pokladni / infocentre sa zastavíte iba pred prvým vstupom, aby ste si vyzdvihli svoj festivalpass
  • zdarma katalóg XXVIII. MFHF

 

  • Festivalová permanentka pre Dom kultúry Poprad na všetkých 14 blokov: 60€
  • online predaj na http://vstupenky.mfhf.sk/
  • garancia miesta v kinosále – v pokladni / infocentre sa zastavíte iba pred prvým vstupom, aby ste si vyzdvihli svoj festivalpass
  • zdarma katalóg XXVIII. MFHF

 

  • Festivalová permanentka na online bloky: 60€

 

V prípade sprísnenia opatrení a prípadného zrušenia projekcií v kinosálach na MsÚ Poprad a v Dome kultúry Poprad vám bude permanetka platiť na online projekcie festivalových filmov.  

Projekcie festivalových filmov

Projekcie festivalových filmov

Projekcie festivalových filmov budú prebiehať online, ale takisto aj sálach a kinách, ktoré budú fungovať v obmedzenom režime.

Podľa súčasného nariadenia môže byť v jednom okamihu v kinosále maximálne 50 osôb a do kinosál budú vpustení iba diváci, ktorí budú dôsledne dodržiavať všetky aktuálne hygienické pravidlá https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/

Kiná si budú zabezpečovať predaj vstupeniek podľa programu cez svoj online systém. Program pre jednotlivé kiná nájdete na stránke http://www.mfhf.sk/program/, alebo priamo na stránkach jednotlivých kín.

Kino Tatran Poprad www.kinotatran.sk
Kino Mier Spišská Nová Ves www.mkc.snv.sk
Kino Iskra Kežmarok www.kinoiskra.sk

Poprosíme Vás o trpezlivosť pri čakaní na spustenie online systému. Robíme všetko pre to, aby bol systém čo najskôr na našich stránkach.

 O premietaní v Dome kultúry Poprad a vo Veľkej zasadačke MsÚ Vás budeme informovať.

Tohtoročný festival bude ONLINE

Tohtoročný festival bude ONLINE

Po včerajšom tvrdom rozhodnutí zrušiť všetky hromadné kultúrne podujatia sa náš festival nebude môcť konať tradičnou formou, ale budete ho môcť sledovať ONLINE v termíne od 14. 10. do 18. 10. 2020. Prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie, nakoľko pôvodný program filmov musíme upraviť pre online projekcie a zverejníme ho hneď po príprave podstránky. Všetky aktuálne informácie nájdete na našej stránke: www.mfhf.sk. Do festivalovej súťaže sa tento rok prihlásilo 98 filmov zo 18 krajín sveta.  Postúpilo 45 filmov z 15 krajín sveta. Posudzovať ich bude medzinárodná porota v zložení Mária Dutková (SK), Steve Lichtag (CZ) a Jerzy Porębski (PL).

Plagát XXVIII.MFHF

Plagát XXVIII.MFHF

Milí priatelia,
chceme Vám predstaviť tohtoročný plagát XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade.
Autorom plagátu je Marcel Kupko a pripajáme aj jeho vyjadrenie k dizajnu plagátu.
 

 
Z kreatívnej autorskej platformy: “Výtvarný dizajn plagátu pre XXVIII. Medzinárodný festival horských filmov v Poprade.
Hlavnou ideou motívu sa javí výtvarné stvárnenie prírodnej scenérie štylizovaných vysokohorských masívov a vybraných fragmentov krajinnej scenérie s hlbokým akcentom na erudovanú výtvarnú skratku (post)moderného charakteru.
Dizajn je spracovaný apriórne klasickými lineárnymi štruktúrami v kombinácii s vybranými profesionálnymi digitálnymi postupmi a technológiami postprocessingu. Svojou saturovanou farebnosťou (pozn.: popis vybranej koloratúry viď. nižšie v komentároch) má prezentovaný vizuál ambície podporovať rôznorodosť všetkých kultúr sveta a všetky vhodné prejavy humanizmu.
Motív upriamuje fundamentálnu faktografickú pozornosť na nevšedne kvalitné športové výkony, vybrané kinematografické diela, snahu, vytrvalosť a energiu ktorú festival dlhoročne, fenomenálne a s úspechom (re)prezentuje.”
 
P.S. Úprimne ďakujem(e) celému organizačnému tímu MFHF za dlhoročnú tvorivú spoluprácu.
 
• Modrá farba
Modrá je farba pokoja. Je symbolom pokojnej hladiny vody, reprezentuje flegmatický (ne)temperament, ženskosť, nehu, vernosť, dôveru, lásku a oddanosť. Z hľadiska vzťahu k chuti reprezentuje sladkosť. Modrá predstavuje tradíciu, reprezentuje stálosť, ktorá pretrvá veky. Tmavší odtieň modrej farby zvyšuje psychologický význam základnej modrej koloratúry. Preferenčné hodnoty tmavomodrej farby reprezentujú potrebu pokoja, a to ako fyziologicky, tak i psychologicky. Tmavomodrá farba znamená nastolenie mieru a spokojnosti, v ktorej má človek pocit vnútornej aj vonkajšej harmónie. Vonkajšia harmónia znamená spokojnosť s vlastným zaradením v spoločnosti ľudí, aj spokojnosť vo vzťahoch. Stav spokojnosti sa vyznačuje zvýšenou citlivosťou, jemným rozlišovaním zmien vo vzťahoch, je predpokladom schopnosti vcítiť sa do iných, uvážlivého premýšľania i hlbokého estetického prežívania.
 
• Červená farba
Červenú farbu možno definovať ako farbu dynamiky, vitality, sily i rozhodnosti. Červenú farbu preferujú aktívni, tvoriví a silní ľudia. Tmavočervená farba predstavuje pokoj i prímerie, je mierom bez vojen. Je farbou vzrušenia, ktoré môže byť vnímané a emocionálne vyjadrené v pozitívnom zmysle ako je láska s miernym erotickým kontextom. Červená pôsobí aj vznešene, preto ju často používali mocní tohto sveta na to, aby vzbudzovali úctu a obdiv. V starej (Indo)Číne bola táto farba spojená najmä so svadobnými obradmi a priamo v čínskom tradicionalizme je červená „farbou šťastia“ . Ďalším  významom červenej je energická akcia, zmena, pretváranie a prenikanie vpred. Preto logicky symbolizuje vzburu, prevrat, či revolúciu. Jej sympatizant dokáže prejaviť nežnosť, srdečnosť i lásku k svojim najbližším.
 
• Oranžová farba
Táto farba je výrazom pre radosť cítenia a prežívania. Človek ju symbolicky porovnáva s vnútornou obrazovou projekciou slnka, tepla i bohatstva. Oranžová farba sa apriórne spája s pozitívnymi asociáciami ako priateľstvo, dobrosrdečnosť, ústretovosť, veselosť, hrejivosť. V Goetheho umeleckom opise je oranžovú farbu možné pripodobniť metaforicky takto: „Oranžová dáva oku pocit hrejivosti a slasti . Predstavuje farbu „vyššieho žiarenia“ a miernejší odlesk zapadajúceho slnka. Preto tiež vytvára príjemné okolie a oblečenie tejto farby pôsobí dojmom potešujúcim,
alebo i veľkolepým.“
 
• Žltá farba
Zmiešaním spektrálneho svetla farby červenej a zelenej vzniká farba žltá. Tým sa vysvetľuje aj psychologické pôsobenie tejto farby. Spája sa tu vzrušenie z červenej farby a vnútorné napätie farby zelenej a vzniká vzrušené napätie, ktoré má tendenciu uvoľňovať sa. Žltá symbolizuje dynamickú pohybovú energiu, ktorá vystupuje von. Používa sa pre znázornenie slnka, ktoré je vo svojej podstate dynamickým uvoľňovaním energie. Žltá je základná farba, ktorá symbolizuje primárnu ľudskú potrebu rozvíjať sa. Je v nej nádej, túžba po radosti i rozkoši. Táto farba povzbudzuje, oslobodzuje, pôsobí veselo a zároveň otvorene. Záľuba v žltej farbe značí tiež duchovnú čulosť, vnútornú bdelosť a ochotu stále sa niečomu učiť.
 
• Biela farba
Biela farba je koncovým bodom svetelnosti, ktorý v tomto zmysle predstavuje extrém. Je výrazom uvoľnenia, úteku, oslobodenia sa od všetkého, čo sa javí ako prekážka. Predstavuje absolútnu slobodu pre všetky možnosti, je to čistý stôl, nepopísaná stránka, nový začiatok. V tomto zmysle je logické, že nevinnosť rovnako, ako nevesta sa obliekajú do bieleho. Vo východných kultúrach je biela farba symbolom smrti. Je tiež symbolickým vyjadrením nového začiatku. Tieto kultúry smrť považujú za začiatok nového prevtelenia alebo za vstup do nirvány. Biela je tiež farbou chladu (sneh, ľad), čistoty a poriadku. Vyvoláva dojem svetla, pretože má najvyšší koeficient odrazu, ale aj ľahkosti. Dokáže utíšiť bolesť. Je farbou neutrality. Vnucuje nevinnosť, láskavosť – čisté city.
 
• Čierna farba
Čierna farba je opakom bielej farby, je to koncový bod tmavosti. Demonštruje konečné rozhodnutie. Čierna farba je symbolom času, renesancie individuality, reprezentuje ľudí, ktorí odmietajú osudovosť. Čiernu farbu možno považovať za symbol dominantnosti, vznešenosti, dôstojnosti, autoritatívnosti i elegancie. Metaforický verbálny výraz „čierne na bielom“ výstižne charakterizuje pragmatický rozmer všeobecne záväznej právnej dokumentácie (zmluvy, dohody), ktorú je nutné považovať za jeden z fundamentálnych princípov kvalitného fungovania demokratickej spoločnosti.
 
Zdroj (vybrané textové fragmenty) – Rigorózna práca:
“Od výtvarnej skratky prostredníctvom symbolu k utilitárnemu pragmatizmu”,
autor: PhDr. Marcel Kupko / školiteľ: PaedDr. Helena Bálintová, PhD. 
odborný oponent: PaedDr. Janka Pálková, PhD. (Banská Bystrica – 2013)
O týždeň začína 27. Medzinárodný festival horských filmov v Poprade

O týždeň začína 27. Medzinárodný festival horských filmov v Poprade

Už o týždeň, od 9. do 13. októbra, sa v Poprade uskutoční 27. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Ponúkne filmy, výstavy i súťaž v lezení.

Organizátorom sa do súťaže prihlásilo 110 filmov, z ktorých do festivalovej prehliadky zaradili 46 súťažných snímok. Je medzi nimi aj sedem slovenských. Už tradične sa pod Tatrami predstaví stálica Pavol Barabáš s novinkou Svetozár Stračina, ďalej Jaroslav Matoušek s filmom V objatí obra, Milan Ohurniak – Zo života horského meteorológa, Pavol Kráľ – Otužilci tatranských plies, Adam Lisý – Volanie diaľok, Jakub Piga – Rila & Pirin a Viliam Bendík s filmom Značkár Štefánik trail 140, informovala riaditeľka festivalu Mária Hámorová.

Dominujú horolezecké filmy

Už tradične je vo festivalovej prehliadke najviac filmov s horolezeckou tematikou. Na svoje si prídu milovníci voľného lezenia, skalkári, ale aj expedičného lezenia vo vysokých horách. V ponuke budú i dva filmy o športovom lezení, ktoré sa stalo olympijským športom. „Samozrejme, je tam aj niekoľko filmov z extrémneho lyžovania, života ľudí v horách, prípadne dokumenty. Príkladom je film Pavla Barabáša Svetozár Stračina, ktorý je portrétom hudobného skladateľa a zachytáva autentickú kultúru ľudí z horských oblastí. Nie je to čisto horolezecký film, ale je to portrét človeka, ktorý má blízko k horám,“ uviedla Mária Hámorová. V minulosti sa na festivale objavili aj animované filmy. Také sa tohto roku neprihlásili. „Máme však zaujímavý film z oblasti paraglajdingu pod názvom Stále lietam. Je to príjemný a úsmevný film o 88-ročnom paraglajdistovi a jeho odvážnych snoch o lietaní z vysokých kopcov,“ doplnila Mária Hámorová.

Najkratší súťažný film Chasing Monster má dĺžku 4,40 min, najdlhší trvá 1:40 h. Celkovo čaká na divákov 19 hodín a 10 minút premietacieho času. K tomu treba prirátať 1:40 h dlhý nesúťažný film Free Solo.

Kde, kedy a za koľko

Festivalová prehliadka súťažných filmov sa začne v stredu 9. októbra o 18.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade, ktorá je hlavnou premietacou sálou. Vo štvrtok, piatok a sobotu sa tu budú súťažné bloky premietať o 12.00, 15.00, 18.00 a 21.00 h. V ostatných kinosálach sa budú premietať len vybrané súťažné bloky. Už od stredy uvidia súťažné bloky v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Vo štvrtok sa začne prehliadka v Kine Taran v Poprade premietaním nesúťažného oscarového filmu Free Solo, od piatku to už budú aj súťažné snímky. Školské premietania sú naplánované na štvrtok a piatok dopoludnia v kine Tatran. V Kine Iskra v Kežmarku sa začne premietať v piatok. Nesúťažný film uvidia diváci aj v hlavnej premietacej sále, a to v nedeľu o 12.00 h. Vstupenky na súťažný blok budú stáť päť eur, na nesúťažný blok tri eurá. Predpredaj lístkov sa začína od 1. októbra.

Porota a hostia

Celú ponuku 46 súťažných filmov bude pozorne sledovať trojčlenná medzinárodná porota. Jej členmi budú prezident Poľského horolezeckého zväzu Piotr Pustelnik, český novinár a spisovateľ Boris Hlaváček a predseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES Anton Pacek. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa na mestskom úrade uskutoční v nedeľu 13. októbra už o 16.00 h, po ňom bude nasledovať premietanie víťazných filmov.

Hosťami tohtoročného festivalu budú partnerská dvojica – Nemka Ines Paper a Slovinec Luka Lindič, Piotr Pustelnik a Michal Sabovčík. Prvá dvojica sa na festivale predstaví v piatok o 18.00 h. V sobotu o 18.00 h sa publiku predstaví člen poroty, ktorý je zároveň hosťom festivalu, Piotr Pustelnik. Spišskonovovešťan Michal Sabovčík sa divákom predstaví v sobotu o 21.00 h.Ten sa predstaví aj publiku v Spišskej Novej Vsi, a to vo štvrtok o 18.00 h v Kine Mier.

Sprievodné podujatia

Okrem festivalových filmov si budú môcť návštevníci pozrieť aj dve fotografické výstavy. Na Mestskom úrade v Poprade sa predstaví Matúš Matava so Svetelnými záznamami v krajine a Cyklom fotografických panorám. V Obchodnom centre Forum sa bude konať výstava Vladimíra Šifru pod názvom OKAmih.

Do programu popradského podujatia zaradili organizátori Festival Cup, ktorý je súčasťou Slovenského pohára v boulderingu. Začne už v sobotu od dopoludnia na Námestí sv. Egídia v Poprade. Finálové boje sa začnú o 15.00 h. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení bude pred večerným súťažným blokom v hlavnej premietacej sále na mestskom úrade.