Browsed by
Kategória: Nezaradené

Na úvod

Na úvod

Milí priatelia,

teší ma, že sa znovu stretávame na našom obvyklom horsko-filmovom sviatku. Dvadsiaty siedmy ročník Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade sa koná v roku, keď si naša spoločnosť pripomína významné výročie. V novembri uplynie tridsať rokov od zásadnej dejinnej udalosti v našej novodobej histórii – Nežnej revolúcie. Keďže sme politiku nikdy nechceli miešať do festivalového diania, prenecháme aj teraz hodnotenie významu týchto dní na povolaných. My si tu v Poprade chceme symbolicky pripomenúť iné výročie. Také, ktoré patrí k horám. Je míľnikom pre špecifickú komunitu ľudí, ktorým sa hory stali metaforou slobody. Reč je o päťdesiatom výročí prvej slovenskej expedície do Himalájí. Dvanásť horolezcov z Československa pod vedením Ivana Gálfyho v lete 1969 prvý raz vyrazilo vyskúšať si svoje sily a schopnosti do Himalájí. Dotknúť sa neznámeho. Cieľom výpravy s názvom Tatranská expedícia Himaláje 1969/Vysoké Tatry bola osemtisícovka Nanga Parbat. Pre zlé počasie dosiahli „len“ výšku 6 950 metrov. Áno, vrátili sa bez vrcholu, trochu zaskočení, ale všetci živí, zdraví a s novými skúsenosťami. Ako sa zvykne okrídlene hovoriť – československým horolezcom otvorili dvere do Himalájí (a o dva roky, v lete 1971 bol pre nich vrchol Nanga Parbatu dosiahnutým snom). Tak aj o tom je toto nenápadné výročie. O odvahe skúšať nepoznané, klásť si náročné ciele a nezutekať pred prvou prekážkou. Priatelia, spomeňme si teda na tých, ktorí dnes už patria do galérie zlatej éry československého horolezectva. Pred polstoročím ukázali, že sny netreba len snívať, ale s dôverou vo vlastné schopnosti sa dajú aj napĺňať. A vlastne aj o tom je náš festival. Užime si ho spoločne.

Mária Hámor
riaditeľka MFHF


Dear friends,

I am happy to meet you again at these traditional mountain film festivities of ours. The 27th edition of the International Mountain Film Festival in Poprad takes place in the year when we commemorate an important anniversary for Slovakia. Thirty years will have passed this November since the historic point in the modern history of our country – the Velvet Revolution. Since we have never wanted to mingle the festival with politics, we will leave the assessment of the importance of those events with the competent. And let us honour the memory of a different anniversary. One that pertains to the mountains. A milestone for a specific community for which mountains have become a metaphor of freedom. It is the 50th anniversary of the first Slovak expedition to the Himalayas. Twelve alpinists from Czechoslovakia lead by Ivan Gálfy set off in summer 1969 to test their strength and skills in the Himalayas and to touch the unknown. The objective of the expedition called Expedition from the Tatras to the Himalayas 1969 was the 8000m peak Nanga Parbat. The expedition reached “only” an altitude of 6950m due to bad weather. Yes, they returned without a summit trophy and maybe a bit dumbfounded but all were alive, fit and enriched with new experiences. It is said that they opened the door to the Himalayas for Czechoslovak alpinists (they made their dream of the Nanga Parbat summit come true two years later in summer 1971). So this is what the inconspicuous anniversary is about: the courage to try the unknown, to set the goals high without running away before the first obstacle. Dear friends, let us remember those who now belong to the gallery of the Czechoslovakia’s golden era of alpinism. Half a century ago they showed us that dreams should not only be dreamed of but also realised when you trust your skills. And actually, this is what our festival is about, too. Let us enjoy the festival together.

Mária Hámor
Director of IFMF

Festival sa blíži

Festival sa blíži

Festival sa pomaly blíži a my Vám formou krátkych ukážok chceme postupne predstaviť súťažné filmy 27. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade. Aj tento rok sa bude okrem Mestského úradu a kina Tatran v Poprade premietať aj v kine Iskra v Kežmarku a v kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Na úvod Vám predstavujeme náš tohtoročný plagát, ktorého autorom je Marcel Kupko a ktorý je už pripravený na distribúciu.

As the festival is slowly approaching, we would like to start introducing the movies that will be presented at the 27th International Festival of Mountain Film in Poprad. We are going to screen not only in the city hall and Cinema Tatran, but also in Cinema Iskra in Kežmarok and Cinema Mier in Spišská Nová Ves. But first, let us present you this year’s poster, made by Marcel Kupko.

Darujte 2%

Darujte 2%

Vážení priatelia,

dovoľujeme si požiadať Vás o podporu XXVII. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade, ktorý sa bude tohto roku konať v termíne 9. – 13. 10. 2019.

Aj tohto roku môžete poukázať 2% podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej i fyzickej osoby podľa § 50 a 52 ods.26 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2018 neinvestičnému fondu Horský film Poprad.

Názov a adresa: Horský film Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO: 31949517
Právna forma: neinvestičný fond

Ďakujeme Vám za vašu finančnú podporu. 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo

b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

MARIKINO SLOVO NA ZÁVER

MARIKINO SLOVO NA ZÁVER

Po desiatkach odprezentovaných filmov sme poprosili Mariku Hámor o záverečné zhodnotenie XXVI. ročníka MFHF.  V krátkom rozhovore sa podelila o svoje prvé dojmy z uplynulých dní.

 

Marika, ako si spokojná s tohtoročným festivalom, ktorý sa pomaly chýli k svojmu záveru?

Som veľmi rada, že aj napriek babiemu letu, ktoré v posledných dňoch pod Tatrami zavládlo, si na filmy vyhradilo čas naozaj veľké množstvo divákov. Aj keď v dopoludňajších blokoch sme nemali celkom plné kinosály – mnohí si určite nechceli nechať ujsť priaznivé podmienky na výlety a túry – večery boli hutné, čo nás naozaj teší. Festival je o dobrých filmoch, ale aj o tom, že sa postretajú kamaráti, ľudia rovnakej krvnej skupiny. A to je super. Niektorí sa stretnú naozaj možno len raz za rok, a to práve na festivale. Opakovane sa sem vracajú aj staršie ročníky z rôznych kútov Slovenska, niektorí aj takí, čo pamätajú ešte na prvý ročník MFHF a prídu sa pozrieť na každý rok. Poprad má svoju atmosféru. Možno mladšej generácii chýbajú napríklad stánky, ale ja si myslím, že filmový festival má byť o filmoch – to je jedno, či lezeckých, lyžiarskych… dôležité je, že ľudia sa sem radi vracajú a festival má svoju dušu.

A čo hovoríš na sprievodné podujatia?

Pokiaľ ide o sobotňajšie boulderingové preteky, je skvelé, že to vyšlo s počasím, že je takéto krásne babie leto. Zažili sme už aj situácie, keď uprostred festivalu začalo snežiť a my sme nevedeli, či preteky zrušíme, či nezrušíme. Pretekári sem radi chodia – aj keď mrznú, aj keď prší, je im tu dobre. Program sme sa snažili rozšíriť o zaujímavé fotografické výstavy, čo ľudia vnímajú tiež pozitívne. Nóvum, čo sme tento rok zaviedli, bol on-line predaj lístkov. Snažili sme sa systém rezervácie lístkov o čosi zjednodušiť a myslím si, že sme potešili najmä tých mladších. Mám veľkú radosť, že festival dopadol podľa predstáv a za všetkých, čo priložili ruku k dielu poviem, že už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

(maš)

S DEŤMI CEZ HORY

S DEŤMI CEZ HORY

Mnoho ľudí si myslí, že turistika s malými deťmi je veľmi náročná alebo nemožná. Tvorcovia filmu sa snažia ukázať, že to tak celkom nie je pravda…

Dnes bol na  programe váš film „S deťmi cez hory“. Môžete bližšie prezradiť, o čom je tento film?

Film poukazuje na to, že rodina s deťmi – aj viacerými a aj veľmi malými deťmi – sa dokáže zbaliť a vyraziť za dobrodružstvami do prírody. Film chce ukázať to, že počas takýchto výletov si deti budujú vzťahy medzi sebou navzájom a rovnako tak sa posilňujú rodičovské kompetencie v rodine. Je aj o výhodách nosenia a dojčenia, vďaka ktorým rodina nemusí naozaj zostať uväznená medzi stenami bytu a častokrát mesta.

 

Ako vznikol nápad ísť na takúto dlhú túru s malými deťmi?

Nápad vznikol počas obyčajnej nedeľnej rodinnej turistiky s deťmi, keď sme sa rozprávali o tom, že dnešná doba prináša toľko vymožeností a uľahčení v tomto smere, a pritom rodičia akoby boli viac úzkostnejší , napríklad aby dieťa neochorelo, aby to s ním zvládli v stane pretože „zle“ spí, majú obavy, že dieťa má „slabé“ nožičky a neprejde veľa.

Mali ste počas vašej cesty aj ťažšie chvíle, keď sa deťom napríklad nechcelo alebo trucovali?

Najťažší bol prvý deň, keď sme sa presúvali z domova na trasu a ešte sme mali v pláne prejsť asi desať kilometrov, takže na miesto stanovania sme prišli pomerne neskoro.

Čo by ste týmto vaším filmom chceli odkázať publiku?

Odkaz je ten, že i dospelí a aj keď sú rodičmi si potrebujú plniť svoje sny a potreby. Deti sú oveľa lepší a vytrvalejší chodci, ako by sa na prvý pohľad zdalo a pre rodinu je veľmi potrebné tráviť čas spolu, turistika dáva k tomu ideálne podmienky, sme obklopení prírodou a nie sme rušení každodennými povinnosťami.

(bea)