Cesta Xixaraca

Cesta Xixaraca

THE PATH OF XIXARACA

 

Rež.: B. Sandstede                                  

Kolumbia / Colombia, 2021,  5ˈ

 Cesta Xixaraca sa vinie medzi dvoma vrcholmi Caramba. Boli sme ohromení, keď sme videli ženy a mužov cestovať po nej, do výšky 700 metrov v srdci kolumbijských Ánd. V prístrešku sa zhromaždili miestni a pozorovali návštevníkov, ktorí sa chceli stretnúť s ich bohmi. Bolo to nezabudnuteľné predstavenie.


The Xixaraca path was woven between the two peaks of Caramba. Stunned, we saw women and men traveling along the path, flying 700 meters high in the heart of the Colombian Andes. In a shelter the inhabitants gathered to observe the visitors who wanted to meet their gods. It was an unforgettable show.