Cesta

Cesta

THE  WAY

 

Rež.:   W. Kozakiewicz                             

Poľsko / Poland, 2021, 23ˈ

Krakovská lezecká scéna bola vždy plná osobností z oblasti vedy, kultúry a umenia. Neviditeľná sila, ktorá vás vtiahne do športu, je ako droga. Niekedy sa zdá, že to nedáva zmysel, ale bez neho stráca zmysel všetko ostatné. Bez ohľadu na dôvod, prečo to robíte, lezenie určuje rytmus vášho života.


The Krakow climbing scene has always been full of personalities from the fields of science, culture and art. The invisible force that draws you into a sport is like a drug. Sometimes it doesn’t seem to make any sense but without it everything loses its meaning. Regardless of the reason you do it, climbing sets the rhythm of your life.