Chlad a tma

Chlad a tma

COLD  AND  DARK

 

Rež.: C. Antônio                                                                 

Brazília / Brazil, 2021, 2ˈ

Počas nekonečnej pandémie je aj samotná vychádzka do prírody pod hrozbou smrteľnej choroby a prejavom bezohľadného správania sa. Traja horolezci mátožia v skorých ranných hodinách, aby sa pokúsili rozlúsknuť lezecké oriešky na jednej skale. Už aj samotné stretnutie sa pri skale je dôvodom, prečo sú ochotní stratiť mnoho hodín spánku.


During this unending pandemic, the sole act of going out to experience nature is being challenged with a fatal disease and reckless government. Three climbers delve in the first hours of the day to try and tackle some problems on a rock. The sole meet-up at a crag is the reason they lose plenty of hours of sleep.