Do práce!

Do práce!

GET  A  JOB

 

Rež.: L. Corroto                                                   

Austrália / Australia, 2022, 7ˈ

Tento krátky film zobrazuje bežné scény ošumelého austrálskeho horolezca, ktorý vysvetľuje, ako lezenie pozitívne ovplyvnilo jeho život.


This short-film portrays common scenes of an Australian dirtbag climber, while he explains how climbing has positively affected his life.