Preskočiť na obsah

AltaVia 4000

AltaVia 4000

Rež.: Luca Matassoni, Marco Tonolli,

Taliansko/Italy, 2023, 37ˈ

Gabriel Perenzoni a Nicola Castagna sa stretli na kurzoch horských vodcov a zistili, že majú spoločný sen: za jedinú sezónu vyliezť na všetkých 82 alpských štítov s nadmorskou výškou nad 4 000 metrov. AltaVia 4000 je cesta po alpských obroch, dobrodružstvo sebaobjavovania a skúmania hlbokých väzieb, ktoré sa rozvíjajú práve vo vysokých horách.
Gabriel Perenzoni and Nicola Castagna met during mountain guide courses and found out they had a common dream: to climb all 82 mountains above 4,000 meters of altitude in the Alps in a single season. AltaVia 4000 is a journey across the giants of the Alps, an adventure of self-discovery, exploring the deep ties that develop in the high mountains.

Blok 3

15:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

3:00 p.m., October 12, 2023 – Thursday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad