Preskočiť na obsah

Divoška

Savage

Rež.: Karina Oliani,

Brazília/Brasil, 2020, 31ˈ

Svojím rozhodnutím pokúsiť sa o K2 Karina dostala do krajného extrému tieto limity: čelila nástrahám hory, keď bojovala s lymskou boreliózou a vyrovnávala sa s odporom svojich blízkych, ktorí sa o jej život báli viac ako kedykoľvek predtým. Napriek radám lekárov a príbuzných vedela, že rok 2019 môže byť jej poslednou šancou dostať sa navrchol K2.

Karina’s decision to challenge K2 was a moment of taking these limits to the ultimate extreme: she faced the mountain while fighting Lyme Disease and dealing with the resistance of her loved ones, who feared for her life more than ever. Despite all medical and family advice, she knew that 2019 could be her last chance to make it to the K2 summit.

Blok 2

21:00, 11. 10. 2023 – streda 

9:00 p.m., October 11, 2023 – Wednesday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

12:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

12:00 a.m., October 12, 2023 – Thursday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad