Preskočiť na obsah

Dotyky Slovenského raja

Touches of the Slovak Paradise

Rež.: Vladimír Šifra

Slovensko/Slovakia, 2023, 27ˈ

Vo východnej časti Slovenska môžeme objaviť na prvý pohľad nenápadné územie. Všade vôkol len hory, voda, skaly. A plynúci čas. Ten dal vyrásť planine s hustými lesmi, pretkanú voňavým kobercom lúk. Vodou naplnené potoky svojou húževnatosťou rozčesli plató na množstvo horských chrbtov a dolín. Dňom i nocou vytvárali hlboké kaňony a rokliny s vodopádmi.

In the eastern part of Slovakia, you can discover an inconspicuous territory surrounded by nothing but mountains, water, rocks, and passing time. The latter gave rise to a plateau with dense forests interwoven with meadows. Untiring streams scattered the upland into numerous mountain ridges and valleys. Day and night, they have carved deep canyons and gorges with waterfalls.

Blok 16

09:00, 15. 10. 2023 – nedeľa

9:00 a.m., October 15, 2023 – Sunday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad