Preskočiť na obsah

Electric Avenue – novou cestou na Aguille Du Midi

Aiguille du Midi Operation Electric Avenue

Rež.: Georgy Kerezov

Bulharsko/Bulgaria, 2022, 16ˈ

Hneď vedľa svetoznámeho vrcholu Aiguille du Midi, nachádzajúceho sa v mori hôr v nadmorskej výške 3 842 m, sa hrdo týči legendárny 50 m vysoký žulový monolit Gendarme des Cosmiques. Posledných 30 rokov mal iba dve lezecké cesty, Digital Crack (8a) a Arête des Cosmiques (8a), ale to sa 10. augusta 2022 zmenilo!
Right next to the world-famous Aiguille du Midi peak, situated in a sea of mountains at 3842 m altitude, stands proudly the legendary 50m high granite monolith Gendarme des Cosmiques. For the past 30 years, it hosted only two climbing routes, Digital Crack (8a) and Arête des Cosmiques (8a), but this changed on the 10th of August 2022!

Blok 15

21:00, 15. 10. 2023 – sobota

9:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

21:15, 14. 10. 2023 – sobota

9:15 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Tatran Poprad /

Tatran Cinema Poprad

19:00, 14. 10. 2023 – sobota

7:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Mier Spišská Nová Ves /

Mier Cinema Spišská Nová Ves