Preskočiť na obsah

Inussuk – cesta domov

Inussuk, The Way Home

Rež.: M. Tomaszewski,

Poľsko/Poland, 2023, 16ˈ

Dejiskom filmu je zimné západné pobrežie Grónska. Dvaja bigwalloví lezci, Marcin Yeti Tomaszewski a Paweł Hałdaś, tu plánujú otvoriť vôbec prvú zimnú lezeckú cestu. Hlavná postava, Inussuk, je soška, ktorú stavajú Inuiti tak, že poukladajú kamene na kopu pripomínajúcu stojaceho človeka, a slúži ako smerovník.

The film’s setting is the wintertime west coast of Greenland. Two big-wall climbers, Marcin Yeti Tomaszewski and Paweł Hałdaś, plan to establish the first-ever climbing route in winter. The main character, Inussuk, is a sculpture created by the Inuit by arranging stones so that their pile resembles a standing person and serves as a signpost.

Blok 1

18:00, 11. 10. 2023 – streda 

6:00 p.m., October 11, 2023 – Wednesday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

19:00, 11. 10. 2023 – streda

7:00 p.m., October 11, 2023 – Wednesday

Kino Mier Spišská Nová Ves /

Cinema Mier Spišská Nová Ves

09:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

9:00 a.m., October 12, 2023 – Thursday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad