Preskočiť na obsah

Ja som North

I am North

Rež.: Jochen Schmoll

Nemecko/Germany, 2021, 15ˈ

Horolezkyňu Caro North priťahujú všetky hory sveta. Už ako 16-ročná vyliezla na Aconcaguu (6 961 m). Popri expedíciách formovali mladú alpinistku aj jej skúsenosti horskej vodkyne. V tomto portréte ju sledujeme do ľadových výšin Švajčiarska, kde sa Caro cíti najviac doma.

Alpinist Caro North is driven to the mountains in every part of the world. At the early age of 16, she already summited Aconcagua (6,961 m). In addition to her expeditions, her experience as a mountain guide has also shaped the young alpinist. In this portrait, we follow her to the icy heights of Switzerland, where Caro feels most at home.

Blok 13

15:00, 14. 10. 2023 – sobota

3:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

18:15, 14. 10. 2023 – sobota

6:15 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Tatran Poprad /

Tatran Cinema Poprad