Preskočiť na obsah

Jötnar, lezenie medzi ľadovými obrami

Jötnar - Climbing among ice giants

Rež.: Lukas Kusstatscher

Taliansko / Italy, 2022, 20ˈ

Švajčiarsky horolezec Dani Arnold je známy svojimi skvelými sólovými výstupmi na veľkých severných stenách. Ale keď nerobí rýchlostné rekordy, cestuje po svete a hľadá ľad vhodný na lezenie. Zvlášť ho očarila jedna krajina – Island. Vo februári 2022 Dani Arnold, Martin Echser a Davide Guzzardi išli do krajiny starých severských gigantov, Jötnara.

Swiss climber Dani Arnold is known for his breathtaking solo ascents on the great north faces. But when he’s not setting speed records, he’s travelling the globe in search of climbable ice. There is one country in particular that has fascinated him – Iceland. In February 2022, Dani Arnold, Martin Echser, and Davide Guzzardi travelled to the land of the old Norse giants, the Jötnar.

Blok 14

18:00, 14. 10. 2023 – sobota

6:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

18:15, 14. 10. 2023 – sobota

6:15 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Tatran Poprad /

Tatran Cinema Poprad