Preskočiť na obsah

La Verte, história extrémnych zjazdov

La Verte, a steep skiing history

Rež.: Bertrand Delapierre, Séverine Gauci,

Francúzsko/France, 2023, 47ˈ

Ak je Mont Blanc kráľom Chamonix, Aiguille Verte je jeho kráľovnou. Film sleduje päťdesiat rokov extrémnych zjazdov v La Verte očami Vivian Bruchez. Po zjazde svahu Nant Blanc s Paulom Bonhomme v roku 2018 sa rozhodla stretnúť so svojimi predchodcami.
If Mont Blanc is Chamonix’s King, the Aiguille Verte is its queen. The film retraces 50 years of steep skiing at La Verte through the eyes of Vivian Bruchez. Having descended the Nant Blanc slope with Paul Bonhomme in 2018, she decided to meet her predecessors.

Blok 2

21:00, 11. 10. 2023 – streda 

9:00 p.m., October 11, 2023 – Wednesday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

12:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

12:00 a.m., October 12, 2023 – Thursday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad