Preskočiť na obsah

Nuptse

Nuptse

Rež.: Hugo Clouzeau

Francúzsko/France, 2023, 67ˈ

Hélias Millerioux, Frédéric Degoulet a Benjamin Guigonnet snívajú o otvorení novej extrémnej cesty v legendárnej južnej stene Nuptse. V stene s nadmorskou výškou takmer 8 000 m v srdci Himalájí. „Nuptse – absolútne nedostupné“ alebo obsedantné hľadanie troch francúzskych horolezcov uväznených svojou túžbou po vrchole.
Hélias Millerioux, Frédéric Degoulet and Benjamin Guigonnet are dreaming of opening a new extreme route on the legendary south face of Nuptse. A wall approaching 8000m in the heart of the Himalayas. „Nuptsel’inaccessibleabsolu“ or the obsessive quest of three French mountaineers trapped in their desire for a summit.

Blok 13

15:00, 14. 10. 2023 – sobota

3:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

18:15, 14. 10. 2023 – sobota

6:15 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Tatran Poprad /

Tatran Cinema Poprad