Preskočiť na obsah

Pod podvrchom

We Walked Under the Earth

Rež.: Alex Lopez

Francúzsko/France, 2022, 52ˈ

Cédric Lachat a David Parrot sa snažia prepojiť dve hlavné vetvy veľkého jaskynného komplexu vo francúzskom masíve Vercors. Vďaka filmu môžeme zažiť nadšenie celej generácie speleológov a zamyslieť sa nad „hľadaním zbytočného“ a nad tou neukojiteľnou potrebou objavovať, ktorá poháňa všetkých bádateľov ísť vyššie, hlbšie…

Cédric Lachat and David Parrot seek to link two main leads of an important underground complex in the Vercors massif, France. The film invites us to share the passion of a whole generation of speleologists and questions the “quest for the useless”, the insatiable need for discovery that pushes all explorers always higher, ever deeper…

Blok 16

09:00, 15. 10. 2023 – nedeľa

9:00 a.m., October 15, 2023 – Sunday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad